ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

There's ( DH EH1 R Z) a ( AH0) strong ( S T R AO1 NG) support ( S AH0 P AO1 R T) to ( T UW1) drop ( D R AA1 P) the ( DH AH0) Springbok emblem ( EH1 M B L AH0 M) and ( AH0 N D) colors ( K AH1 L ER0 Z) altogether ( AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0).

 


  

 
There's
 • (แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has [Hope]
 • /DH EH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʳz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
strong
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋ/ [OALD]
support
 • ค้ำ: ยัน, พยุง, หนุน [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, อุดหนุน [Lex2]
 • สิ่งค้ำ: สิ่งที่หนุนอยู่ [Lex2]
 • การช่วยเหลือ: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน [Lex2]
 • (ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง ###SW. supportly adv. ###S. bear,sustain,uphold [Hope]
 • (n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /s'əp'ɔːt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
drop
 • การทิ้ง: การปล่อย, การตก, การหล่น [Lex2]
 • ตก: ย้อย, หล่น, ลง, จม [Lex2]
 • ทำคะแนน: ทำแต้ม [Lex2]
 • ทำเสียงต่ำลง[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • มองข้าม: มองผ่าน [Lex2]
 • แย่ลง: อ่อนแอ [Lex2]
 • โยนทิ้ง: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน [Lex2]
 • เลิก: ยกเลิก, หยุด [Lex2]
 • เลิกคบหา[Lex2]
 • ส่งของหรือผู้โดยสาร: ส่งจดหมาย [Lex2]
 • หยดน้ำ[Lex2]
 • (ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง) [Hope]
 • (n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย [Nontri]
 • (vi) หยด,ตก,หย่อนลง,เคลื่อนต่ำลง,จมลง,ยุติ,สิ้นสุด [Nontri]
 • (vt) เลิก,ทำตก,ปลด,ส่งข่าวคราว,ทำให้จมลง [Nontri]
 • /D R AA1 P/ [CMU]
 • /D R AO1 P/ [CMU]
 • (v) /dr'ɒp/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Springbok
 • ละมั่งแอฟริกา[Lex2]
 • (สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้ ###S. gazelle [Hope]
 • (n) /spr'ɪŋbɒk/ [OALD]
emblem
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย [Lex2]
 • (เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์ ###SW. emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem [Hope]
 • (n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ [Nontri]
 • /EH1 M B L AH0 M/ [CMU]
 • (n) /'ɛmbləm/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
colors
 • ธง[Lex2]
 • /K AH1 L ER0 Z/ [CMU]
altogether
 • ด้วยประการทั้งปวง: โดยสิ้นเชิง [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • แน่นอน[Lex2]
 • (ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely) [Hope]
 • (adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน [Nontri]
 • /AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /ˌɔːltəg'ɛðər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top