ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Richard ( R IH1 CH ER0 D) Roman ( R OW1 M AH0 N), a ( AH0) C ( S IY1).E ( IY1).O ( OW1). whose ( HH UW1 Z) company ( K AH1 M P AH0 N IY2) dominates ( D AA1 M AH0 N EY2 T S) the ( DH AH0) defense ( D IH0 F EH1 N S) and ( AH0 N D) aviation ( EY2 V IY0 EY1 SH AH0 N) sectors ( S EH1 K T ER0 Z), not ( N AA1 T) to ( T UW1) mention ( M EH1 N SH AH0 N) being ( B IY1 IH0 NG) a ( AH0) giant ( JH AY1 AH0 N T) in ( IH0 N) the ( DH AH0) motivational ( M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N AH0 L)-speaking ( S P IY1 K IH0 NG) world ( W ER1 L D).

 


 
Richard
 • /R IH1 CH ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɪtʃəd/ [OALD]
Roman
 • เกี่ยวกับโรมัน[Lex2]
 • |der, pl. Romane| นิยาย [LongdoDE]
 • (โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม ###SW. roman n. อักษรโรมัน [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน [Nontri]
 • (n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน [Nontri]
 • /R OW1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɒumən/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
C
 • อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม [Hope]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (n) /s'iː/ [OALD]
E
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5[Lex2]
 • ยาอี (คำย่อของ ecstasy)[Lex2]
 • (อี) พยัญชนะอังกฤษตัวที่5 [Hope]
 • /IY1/ [CMU]
 • (n) /'iː/ [OALD]
O
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15[Lex2]
 • (โอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่15 [Hope]
 • /OW1/ [CMU]
 • (n) /'ɒu/ [OALD]
whose
 • ของใคร[Lex2]
 • (ฮูซ) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจ้าของ who หรือ which ของคนนั้น,ของคนนี้ [Hope]
 • (pro) ของใครๆ [Nontri]
 • /HH UW1 Z/ [CMU]
 • (prp) /huːz/ [OALD]
company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY2/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
dominates
 • /D AA1 M AH0 N EY2 T S/ [CMU]
 • (v) /d'ɒmɪnɛɪts/ [OALD]
  [dominate]
 • ปกครอง: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ [Lex2]
 • (ดอม'มะเนท) vt.,vi. ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,ปกครอง,อยู่เหนือ. ###SW. dominatingly adv. ดูdominate dominator n. ดูdominate [Hope]
 • (vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ [Nontri]
 • /D AA1 M AH0 N EY2 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɒmɪnɛɪt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
defense
 • กองทัพบก: กองทัพ [Lex2]
 • การคุ้มครอง: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา [Lex2]
 • คำให้การ: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน [Lex2]
 • ทนายฝ่ายจำเลย[Lex2]
 • ฝ่ายรับ (ทางกีฬา): ฝ่ายตั้งรับ [Lex2]
 • สิ่งคุ้มกัน: วิธีป้องกัน, เครื่องกั้นขวาง, ด่าน, ปราการ [Lex2]
 • (ดิเฟนซฺ') n. ดูdefence ###SW. defenseness n. ดูdefence [Hope]
 • (n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง [Nontri]
 • /D IH0 F EH1 N S/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
aviation
 • ศิลปและศาสตร์ในการบิน[Lex2]
 • (เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying) [Hope]
 • (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน [Nontri]
 • /EY2 V IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɛɪvɪ'ɛɪʃən/ [OALD]
sectors
 • /S EH1 K T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɛktəz/ [OALD]
  [sector]
 • ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม): กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) [Lex2]
 • เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร): เขตรับผิดชอบของทหาร [Lex2]
 • ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต): รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์ [Lex2]
 • แบ่งออกเป็นส่วนๆ: แยก, ซอย, แบ่ง [Lex2]
 • (เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก) ###SW. sectoral adj. ###S. class,ca [Hope]
 • (n) ส่วนหนึ่งของวงกลม [Nontri]
 • /S EH1 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /s'ɛktər/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
mention
 • กล่าวถึง: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง [Lex2]
 • การกล่าวถึง: การเอ่ยถึง, การพูดถึง [Lex2]
 • (เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก) ###SW. mentioner n. ###S. refer,name,cite [Hope]
 • (n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย [Nontri]
 • (vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง [Nontri]
 • /M EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /m'ɛnʃən/ [OALD]
being
 • การมีอยู่: การดำรงอยู่ [Lex2]
 • ธรรมชาติ: ธาตุแท้, มีตัวมีตน [Lex2]
 • การมีชีวิตอยู่: ภาวะมีชีวิตอยู่ [Lex2]
 • คน: บุคคล, มนุษย์ [Lex2]
 • (บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ ###S. existence,creature [Hope]
 • (n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต [Nontri]
 • (vi) pr.p ของ be [Nontri]
 • /B IY1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'iːɪŋ/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
giant
 • ยักษ์: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก [Lex2]
 • มหึมา: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก [Lex2]
 • (ไจ'เอินทฺ) n.,adj. ยักษ์ ###S. huge,monster [Hope]
 • (n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต [Nontri]
 • /JH AY1 AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /ʤ'aɪənt/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
motivational
 • เกี่ยวแรงจูงใจ[Lex2]
 • /M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
speaking
 • เกี่ยวกับการพูด[Lex2]
 • (สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย, ###SW. speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน. [Hope]
 • (n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา [Nontri]
 • /S P IY1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sp'iːkɪŋ/ [OALD]
  [speak]
 • สนทนา: พูด, บรรยาย [Lex2]
 • (สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง ###S. talk,mention [Hope]
 • (n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
 • /S P IY1 K/ [CMU]
 • (v) /sp'iːk/ [OALD]
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'ɜːʳld/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top