ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Research ( R IY0 S ER1 CH) tells ( T EH1 L Z) us ( AH1 S) buddy ( B AH1 D IY0) cops ( K AA1 P S) live in ( L AY1 V IH0 N) visually ( V IH1 ZH W AH0 L IY0) distinctive ( D IH0 S T IH1 NG K T IH0 V) places ( P L EY1 S AH0 Z).

 


 
Research
 • การวิจัย: การศึกษา, การค้นคว้า [Lex2]
 • วิจัย: ศึกษาค้นคว้า [Lex2]
 • (รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า ###SW. researchable adj. researcher n. researchist n. ###S. scrutiny,study,inquire,investigation [Hope]
 • (n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย [Nontri]
 • /R IY0 S ER1 CH/ [CMU]
 • /R IY1 S ER0 CH/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'ɜːʳtʃ/ [OALD]
tells
 • /T EH1 L Z/ [CMU]
 • (v) /t'ɛlz/ [OALD]
  [tell]
 • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
 • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
 • เปิดเผย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ[Lex2]
 • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
 • รู้[Lex2]
 • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
 • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
 • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L/ [CMU]
 • (v) /t'ɛl/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW2 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
buddy
 • เพื่อนรัก: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย [Lex2]
 • (บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย ###S. chum [Hope]
 • (n) เพื่อน,สหาย,เกลอ [Nontri]
 • /B AH1 D IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ʌdiː/ [OALD]
cops
 • /K AA1 P S/ [CMU]
 • (v) /k'ɒps/ [OALD]
  [cop]
 • ขโมย[Lex2]
 • คว้า: จับ [Lex2]
 • ตำรวจ (คำสแลง)[Lex2]
 • หลอดด้าย[Lex2]
 • จับ: จับกุม [Lex2]
 • (คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด [Hope]
 • (n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ [Nontri]
 • /K AA1 P/ [CMU]
 • (v) /k'ɒp/ [OALD]
live in
 • อาศัยอยู่ในหรือที่[Lex2]
 • มีชีวิตอยู่ใน (สภาพ)[Lex2]
visually
 • ตามที่ปรากฏแก่สายตา: โดยทัศนวิสัย, โดยการมอง, โดยการเห็น [Lex2]
 • (วิช'ชวลลี) adj. โดยสายตา,โดยทัศนวิสัย,โดยการมอง,โดยการเห็น,ตามที่ปรากฎแก่สายตา -S.noticeably,apparently [Hope]
 • /V IH1 ZH W AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /v'ɪʒuəʳliː/ [OALD]
distinctive
 • เด่น: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ [Lex2]
 • (ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ. ###SW. distinctiveness n. ดูdistinctive ###S. special,particular ###A. common [Hope]
 • (adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น [Nontri]
 • /D IH0 S T IH1 NG K T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /d'ɪst'ɪŋktɪv/ [OALD]
places
 • /P L EY1 S AH0 Z/ [CMU]
 • /P L EY1 S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪsɪz/ [OALD]
  [place]
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) /pl'ɛɪs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top