ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Monica ( M AA1 N IH0 K AH0) Archer ( AA1 R CH ER0) was ( W AA1 Z) a ( AH0) nurse ( N ER1 S) at ( AE1 T) Northern ( N AO1 R DH ER0 N) Omaha ( OW1 M AH0 HH AA2) Medical ( M EH1 D AH0 K AH0 L), and ( AH0 N D) she ( SH IY1) worked ( W ER1 K T) pro Bono ( P R OW1 B OW1 N OW0) with ( W IH1 DH) disabled ( D IH0 S EY1 B AH0 L D) veterans ( V EH1 T ER0 AH0 N Z) at ( AE1 T) the ( DH AH0) V ( V IY1).A ( AH0).

 


 
Monica
  • /M AA1 N IH0 K AH0/ [CMU]
  • (proper noun) /m'ɒnɪkə/ [OALD]
Archer
  • ผู้ยิงธนู[Lex2]
  • เงินจำนวนสองพันฟรัง[Lex2]
  • (อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว ###S. bowman, sign of Sagittarius) [Hope]
  • (n) คนยิงธนู,นายขมังธนู [Nontri]
  • /AA1 R CH ER0/ [CMU]
  • (n (count)) /'aːtʃər/ [OALD]
was
  • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
  • อะไร [LongdoDE]
  • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
  • (vt) pt ของ is [Nontri]
  • /W AA1 Z/ [CMU]
  • /W AH0 Z/ [CMU]
  • (v,vi) /wɒz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v,vi) /biː/ [OALD]
a
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
  • ของ[Lex2]
  • บน[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
  • ออก[Lex2]
  • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
  • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
  • /AH0/ [CMU]
  • /EY1/ [CMU]
  • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
  • (indef. article) /ə/ [OALD]
nurse
  • พยาบาล: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ [Lex2]
  • แม่นม: ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก [Lex2]
  • ให้นม: เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา [Lex2]
  • พยาบาล: ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้ [Lex2]
  • (เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู. [Hope]
  • (n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม [Nontri]
  • /N ER1 S/ [CMU]
  • (vt,n) /n'ɜːʳs/ [OALD]
at
  • เข้าร่วม[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
  • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
  • ที่[Lex2]
  • ในลักษณะ[Lex2]
  • ไปยัง[Lex2]
  • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
  • (pre) ที่,ณ [Nontri]
  • /AE1 T/ [CMU]
  • (prep) /æt/ [OALD]
Northern
  • ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ: ทางเหนือ, เกี่ยวกับทางเหนือ [Lex2]
  • คนเหนือ[Lex2]
  • (นอร์ธ'เธิร์น) adj. เกี่ยวกับทิศเหนือ. n. คนเหนือ ###SW. northernness n. [Hope]
  • (adj) อยู่ทางทิศเหนือ,เกี่ยวกับทิศเหนือ [Nontri]
  • /N AO1 R DH ER0 N/ [CMU]
  • (adj) /n'ɔːðən/ [OALD]
Omaha
  • /OW1 M AH0 HH AA2/ [CMU]
  • () /'ɒuməhə/ [OALD]
Medical
  • ทางการแพทย์: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา [Lex2]
  • การตรวจร่างกาย: การเช็คสุขภาพ [Lex2]
  • (เมด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการแพทย์,เกี่ยวกับการรักษา. [Hope]
  • (adj) ทางอายุรศาสตร์,ทางการแพทย์,ทางเวชกรรม [Nontri]
  • /M EH1 D AH0 K AH0 L/ [CMU]
  • /M EH1 D IH0 K AH0 L/ [CMU]
  • (n (count),adj) /m'ɛdɪkl/ [OALD]
and
  • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
  • ดังนั้น[Lex2]
  • รวมกับ: รวม [Lex2]
  • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
  • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
  • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
  • /AH0 N D/ [CMU]
  • /AE1 N D/ [CMU]
  • (conj) /ænd/ [OALD]
she
  • เธอ: หล่อน [Lex2]
  • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
  • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
  • /SH IY1/ [CMU]
  • (pron) /ʃiː/ [OALD]
worked
  • (เวิร์คทฺ) adj. ประกอบแล้วบางส่วน,ผ่านการเสริมแต่ง,ผ่านการเพาะปลูก,ผ่าน กระบวนการบางอย่างแล้ว [Hope]
  • /W ER1 K T/ [CMU]
  • (v,v) /w'ɜːʳkt/ [OALD]
    [work]
  • งาน: การงาน [Lex2]
  • ที่ทำงาน[Lex2]
  • เวลางาน[Lex2]
  • ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน[Lex2]
  • ชิ้นงาน: ผลงาน [Lex2]
  • ทำงาน: ปฏิบัติงาน [Lex2]
  • ใช้การได้: ทำงานได้ [Lex2]
  • ทำให้ใช้การได้: ทำให้ทำงานได้ [Lex2]
  • เป็นผลสำเร็จ: ประสบผลสำเร็จ [Lex2]
  • ทำให้เป็นรูปร่าง: ปั้นรูป [Lex2]
  • ออกกำลัง: ออกแรง [Lex2]
  • ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน[Lex2]
  • (เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ [Hope]
  • (n) การงาน,การทำงาน,งานฝีมือ,ผลงาน [Nontri]
  • (vi,vt) ทำงาน,ดำเนินงาน,ใช้งาน,ใช้สอย,เดินเครื่อง,ทำด้วยมือ,ควบคุม [Nontri]
  • /W ER1 K/ [CMU]
  • (v,n) /w'ɜːʳk/ [OALD]
pro Bono
  • งานที่ปราศจากค่าตอบแทน[Lex2]
with
  • ต้าน: ถอน [Lex2]
  • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
  • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
  • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
  • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
  • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
  • /W IH1 DH/ [CMU]
  • /W IH1 TH/ [CMU]
  • /W IH0 TH/ [CMU]
  • (prep) /wɪð/ [OALD]
disabled
  • คนพิการ: คนทุพพลภาพ [Lex2]
  • พิการ: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ [Lex2]
  • ทำให้หายเข้าใจผิด: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด [Lex2]
  • (ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ ###S. crippled ###A. healthy,strong,sound [Hope]
  • /D IH0 S EY1 B AH0 L D/ [CMU]
  • (vt,vt) /d'ɪs'ɛɪbld/ [OALD]
    [disable]
  • ทำให้ไร้ความสามารถ[Lex2]
  • (ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์ ###SW. disablement n. ดูdisable ###S. cripple [Hope]
  • (vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์ [Nontri]
  • /D IH0 S EY1 B AH0 L/ [CMU]
  • (vt) /d'ɪs'ɛɪbl/ [OALD]
veterans
  • /V EH1 T ER0 AH0 N Z/ [CMU]
  • /V EH1 T R AH0 N Z/ [CMU]
  • (n (count)) /v'ɛtərənz/ [OALD]
    [veteran]
  • ซึ่งมีประสบการณ์: ซี่งมีความรู้ [Lex2]
  • ผู้มีประสบการณ์: ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ [Lex2]
  • ทหารผ่านศึก[Lex2]
  • (เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์,ผ่านศึกมาแล้ว,เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว ###S. ex-serviceman [Hope]
  • (adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง [Nontri]
  • (n) ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์ [Nontri]
  • /V EH1 T ER0 AH0 N/ [CMU]
  • /V EH1 T R AH0 N/ [CMU]
  • (n (count)) /v'ɛtərən/ [OALD]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • /DH IY0/ [CMU]
  • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
V
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22[Lex2]
  • ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)[Lex2]
  • (วี) n. พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
  • /V IY1/ [CMU]
  • (n (count)) /v'iː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top