ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Judging from ( JH AH1 JH IH0 NG F R AH1 M) your ( Y AO1 R) dwindling ( D W IH1 N D AH0 L IH0 NG) amount ( AH0 M AW1 N T) of ( AH1 V) chips ( CH IH1 P S), the ( DH AH0) pain ( P EY1 N) is ( IH1 Z) almost ( AO1 L M OW2 S T) over ( OW1 V ER0).

 


 
Judging from
  [judge from]
 • ตัดสินจาก: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก [Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
dwindling
 • /D W IH1 N D AH0 L IH0 NG/ [CMU]
 • /D W IH1 N D L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndlɪŋ/ [OALD]
  [dwindle]
 • หดตัว[Lex2]
 • (ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง ###S. decrease,diminish,fade [Hope]
 • (vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม [Nontri]
 • /D W IH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndl/ [OALD]
amount
 • จำนวนรวม[Lex2]
 • มีผลรวม: มีจำนวนรวม [Lex2]
 • (อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ ###S. total, sum [Hope]
 • (n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ [Nontri]
 • (vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน [Nontri]
 • /AH0 M AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /'əm'aunt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
chips
 • /CH IH1 P S/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɪps/ [OALD]
  [chip]
 • การสลัก: การถาก, การแกะ [Lex2]
 • ตัดออก: ตัด [Lex2]
 • แตก: กระเทาะ [Lex2]
 • ถาก: สกัด, แกะ [Lex2]
 • ทำให้เป็นรอยแหว่ง[Lex2]
 • เบี้ย: ชิพ, เบี้ยที่ใช้แทนเงินในการเล่นพนัน [Lex2]
 • มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ[Lex2]
 • รอยแหว่ง: รอยแตก [Lex2]
 • เศษที่แตกออก: เศษที่บิ่นออก [Lex2]
 • แผ่นไมโครชิป: ไมโครชิป [Lex2]
 • ไป: จากไป [Lex2]
 • (ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ [Hope]
 • (n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ [Nontri]
 • (vt) เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ [Nontri]
 • /CH IH1 P/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɪp/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
pain
 • ความเจ็บปวด: ความเจ็บ, ความปวด [Lex2]
 • ความทุกข์: ความเศร้า, ความเสียใจมาก [Lex2]
 • ทำให้เสียใจ: ทำให้ปวดร้าว [Lex2]
 • รู้สึกเจ็บ: เจ็บ [Lex2]
 • ทำให้เจ็บปวด[Lex2]
 • (เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน ###SW. pained adj. painful adj. [Hope]
 • (n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ [Nontri]
 • (vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ [Nontri]
 • /P EY1 N/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪn/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
almost
 • เกือบจะ: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง [Lex2]
 • (แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately) [Hope]
 • (adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ [Nontri]
 • /AO1 L M OW2 S T/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlmɒust/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top