ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Innovative ( IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V) farmers ( F AA1 R M ER0 Z), sculptors ( S K AH1 L P T ER0 Z), exceptional ( IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L) navigators ( N AE1 V AH0 G EY2 T ER0 Z), they ( DH EY1) were ( W ER1) caught in ( K AA1 T IH0 N) the ( DH AH0) vise ( V AY1 S) of ( AH1 V) overpopulation ( OW2 V ER0 P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N) and ( AH0 N D) dwindling ( D W IH1 N D AH0 L IH0 NG) resources ( R IY1 S AO0 R S IH0 Z).

 


 
Innovative
 • เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่ [LongdoEN]
 • /IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V/ [CMU]
 • /IH1 N OW0 V EY2 T IH0 V/ [CMU]
farmers
 • /F AA1 R M ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /f'aːməz/ [OALD]
  [farmer]
 • ชาวนา: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม [Lex2]
 • (ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก) ###S. grower [Hope]
 • (n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม [Nontri]
 • /F AA1 R M ER0/ [CMU]
 • (n) /f'aːmər/ [OALD]
sculptors
 • /S K AH1 L P T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌlptəz/ [OALD]
  [sculptor]
 • ช่างแกะสลัก: ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น [Lex2]
 • (สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป [Hope]
 • (n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ [Nontri]
 • /S K AH1 L P T ER0/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌlptər/ [OALD]
exceptional
 • ยอดเยี่ยม: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น [Lex2]
 • (adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น [Nontri]
 • /IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪks'ɛpʃənl/ [OALD]
navigators
 • /N AE1 V AH0 G EY2 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /n'ævɪgɛɪtəz/ [OALD]
  [navigator]
 • ต้นหน: ผู้นำทาง [Lex2]
 • นักเดินทางสำรวจทะเล: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล [Lex2]
 • (แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร [Hope]
 • (n) นักบิน,นักเดินเรือ,ผู้สำรวจทะเล [Nontri]
 • /N AE1 V AH0 G EY2 T ER0/ [CMU]
 • (n) /n'ævɪgɛɪtər/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
caught in
  [catch in]
 • ติดอยู่กับ: เกี่ยวอยู่กับ [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ (ที่บ้าน, ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ)[Lex2]
 • ผูกให้แน่น (เพื่อให้เล็กลง)[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
vise
 • เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น[Lex2]
 • หนีบจับ[Lex2]
 • คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน [LongdoEN]
 • (ไวสฺ) n. คีมจับ,ที่จับ,ที่หนีบ,เครื่องหนีบ. vt. จับให้แน่นยึดให้แน่น ###SW. viselike adj. [Hope]
 • (n) การตรวจประทับตรา [Nontri]
 • (n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ [Nontri]
 • /V AY1 S/ [CMU]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
overpopulation
 • /OW2 V ER0 P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɒuvəpˌɒpjul'ɛɪʃən/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
dwindling
 • /D W IH1 N D AH0 L IH0 NG/ [CMU]
 • /D W IH1 N D L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndlɪŋ/ [OALD]
  [dwindle]
 • หดตัว[Lex2]
 • (ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง ###S. decrease,diminish,fade [Hope]
 • (vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม [Nontri]
 • /D W IH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndl/ [OALD]
resources
 • ทรัพยากรของประเทศ[Lex2]
 • ทรัพย์สินของบริษัท[Lex2]
 • /R IY1 S AO0 R S IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɪz'ɔːsɪz/ [OALD]
  [resource]
 • แหล่งที่มา: วิธีการ [Lex2]
 • ทรัพยากร[Lex2]
 • ปฏิภาน: ไหวพริบ [Lex2]
 • (รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร ###SW. resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj. ###S. resort,means [Hope]
 • (n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง [Nontri]
 • /R IY1 S AO0 R S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪz'ɔːs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top