ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'm ( AY1 M) also ( AO1 L S OW0) arresting ( ER0 EH1 S T IH0 NG) you ( Y UW1) on ( AA1 N) suspicion ( S AH0 S P IH1 SH AH0 N) of ( AH1 V) the ( DH AH0) murder ( M ER1 D ER0) of ( AH1 V) Tim ( T IH1 M) Messenger ( M EH1 S AH0 N JH ER0) on ( AA1 N) May ( M EY1) 1st ( S T R IY1 T), of ( AH1 V) George ( JH AO1 R JH) Merchant ( M ER1 CH AH0 N T) on ( AA1 N) April ( EY1 P R AH0 L) 29th ( T IY1 EY1 CH) and ( AH0 N D) of ( AH1 V) Eve ( IY1 V) Draper ( D R EY1 P ER0) and ( AH0 N D) Martin ( M AA1 R T AH0 N) Blower ( B L OW1 ER0) on ( AA1 N) April ( EY1 P R AH0 L) 28th ( T IY1 EY1 CH).

 


 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • /K AA1 N JH AH0 R AH2 R/ [CMU]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
arresting
 • ซึ่งดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • (อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม ###S. striking,notable ###A. dull [Hope]
 • /ER0 EH1 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ər'ɛstɪŋ/ [OALD]
  [arrest]
 • การจับกุม[Lex2]
 • การชะงัก: การหยุดอย่างกระทันหัน [Lex2]
 • จับกุม: จับ [Lex2]
 • ดึงดูด: ดึงดูดความสนใจ [Lex2]
 • หยุด: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • (อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n. ###S. stop,halt) [Hope]
 • (n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง [Nontri]
 • (vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก [Nontri]
 • /ER0 EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /'ər'ɛst/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
suspicion
 • ความคลางแคลงใจ: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ [Lex2]
 • ร่องรอย: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย [Lex2]
 • (ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย. ###S. doubt,distrust ###A. trust [Hope]
 • (n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย [Nontri]
 • /S AH0 S P IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'əsp'ɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
murder
 • ฆาตกรรม: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • การฆาตกรรม: การฆ่าฟัน, การสังหาร [Lex2]
 • (เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย ###SW. murderer n. murderess n. ###S. slay [Hope]
 • (n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย [Nontri]
 • (vt) ฆ่าคน,ทำลาย,สังหาร [Nontri]
 • /M ER1 D ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɜːʳdər/ [OALD]
Tim
 • /T IH1 M/ [CMU]
 • (n) /t'ɪm/ [OALD]
Messenger
 • คนแจ้งข่าว: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร [Lex2]
 • (เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง [Hope]
 • (n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง [Nontri]
 • /M EH1 S AH0 N JH ER0/ [CMU]
 • /M EH1 S IH0 N JH ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛsɪnʤər/ [OALD]
May
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
st
 • /S T R IY1 T/ [CMU]
 • /S EY1 N T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪnt/ [OALD]
George
 • ร่วมเพศ: ร่วมประเวณี [Lex2]
 • /JH AO1 R JH/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɔːʤ/ [OALD]
Merchant
 • พ่อค้า: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน [Lex2]
 • เกี่ยวการค้า: ใช้เพื่อการค้า, สำหรับการค้า, เกี่ยวกับเรือพาณิชย์ [Lex2]
 • (เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า [Nontri]
 • (n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน [Nontri]
 • /M ER1 CH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /m'ɜːʳtʃənt/ [OALD]
April
 • เดือนเมษายน[Lex2]
 • เมษายน[Lex2]
 • |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน [LongdoDE]
 • (เอ'พริล) n. เมษายน [Hope]
 • (n) เดือนเมษายน [Nontri]
 • /EY1 P R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪprəl/ [OALD]
th
 • สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ thorium[Lex2]
 • /T IY1 EY1 CH/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Eve
 • ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล[Lex2]
 • วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ: วันก่อนวันเทศกาล, คืนก่อนวันเทศกาล [Lex2]
 • (อีฟว) n. เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,ช่วงระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ ###S. evening [Hope]
 • (n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย [Nontri]
 • /IY1 V/ [CMU]
 • (n) /'iːv/ [OALD]
Draper
 • (เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า [Hope]
 • /D R EY1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /dr'ɛɪpər/ [OALD]
Martin
 • นกนางแอ่น[Lex2]
 • (มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง [Hope]
 • /M AA1 R T AH0 N/ [CMU]
 • /M AA1 R T IH0 N/ [CMU]
 • (n) /m'aːtɪn/ [OALD]
Blower
 • เครื่องเป่า[Lex2]
 • โทรศัพท์[Lex2]
 • (โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน [Hope]
 • /B L OW1 ER0/ [CMU]
 • (n) /bl'ɒuər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top