ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

And ( AH0 N D) to ( T UW1) add ( AE1 D) insult ( IH2 N S AH1 L T) to ( T UW1) serious ( S IH1 R IY0 AH0 S) injury ( IH1 N JH ER0 IY0), I've ( AY1 V) totally ( T OW1 T AH0 L IY0) given up ( G IH1 V AH0 N AH1 P) smoking ( S M OW1 K IH0 NG), my ( M AY1) favorite ( F EY1 V ER0 IH0 T) thing ( TH IH1 NG).

 


 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
add
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
insult
 • การดูถูก: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน [Lex2]
 • พูดแดกดัน: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย [Lex2]
 • วาจาหยาบคาย: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย [Lex2]
 • (อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล. ###SW. insulter n. insultingly adv. ###S. abuse [Hope]
 • (n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท [Nontri]
 • (vt) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท [Nontri]
 • /IH2 N S AH1 L T/ [CMU]
 • /IH1 N S AH2 L T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnsʌlt/ [OALD]
 • (v) /'ɪns'ʌlt/ [OALD]
serious
 • เคร่งขรึม: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส [Lex2]
 • สาหัส: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง [Lex2]
 • (เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง ###SW. seriousness n. ###S. grave,solemn,earnest,important,severe [Hope]
 • (adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง [Nontri]
 • /S IH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /s'ɪəʳrɪəʳs/ [OALD]
injury
 • การทำให้เสียหาย (กฎหมาย)[Lex2]
 • อันตราย: ความเสียหาย [Lex2]
 • อาการบาดเจ็บ: แผล [Lex2]
 • (อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว ###S. harm,hurt [Hope]
 • (n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว [Nontri]
 • /IH1 N JH ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪnʤəriː/ [OALD]
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
totally
 • โดยสิ้นเชิง: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์ [Lex2]
 • (โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง ###S. entirely,completely [Hope]
 • /T OW1 T AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /t'ɒutəliː/ [OALD]
given up
  [give up]
 • ยกเลิก: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง [Lex2]
 • ยอมยกให้: ยินยอมให้ [Lex2]
 • ไม่คอย[Lex2]
 • ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)[Lex2]
 • ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)[Lex2]
 • ตาย (คำเก่า)[Lex2]
 • เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
smoking
 • (สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ [Hope]
 • /S M OW1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sm'ɒukɪŋ/ [OALD]
  [smoke]
 • ควัน: ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน [Lex2]
 • สูบบุหรี่: ดูดควัน, สูดควัน [Lex2]
 • (สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่ [Hope]
 • (n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่ [Nontri]
 • (vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /S M OW1 K/ [CMU]
 • (v) /sm'ɒuk/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
favorite
 • คนโปรด: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน [Lex2]
 • ความนิยมชมชอบ[Lex2]
 • ตัวเก็ง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่โปรดปราน: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ [Lex2]
 • (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน [Hope]
 • /F EY1 V ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /F EY1 V R AH0 T/ [CMU]
thing
 • สิ่งของ: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์ [Lex2]
 • ความคิดหรือคำพูด[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดประสงค์สำคัญ [Lex2]
 • งานที่ต้องทำ: หน้าที่, ธุระ, ภาระ [Lex2]
 • การกระทำ[Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต: คนหรือสัตว์ [Lex2]
 • เสื้อผ้าอาภรณ์[Lex2]
 • กิจกรรมที่ชอบ[Lex2]
 • ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก[Lex2]
 • สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา[Lex2]
 • (ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้ ###S. object,entity [Hope]
 • (n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ [Nontri]
 • /TH IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /th'ɪŋ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top