ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

從現 () (zài)開始 (kāi shǐ)機器 (jī qì)將為 ()他們 (tā men)生產 (shēng chǎn)

 


  

 
  • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
  • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
開始
  • (かいし) การเริ่ม [LongdoJP]
  • (かいし) (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [EDICT]
  • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT]
機器
  • (きき) (n) machinery and tools; (P) [EDICT]
  • (jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ) machine [CE-DICT]
他們
  • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
生產
  • (shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ) childbirth; parturition; to produce; manufacture [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top