ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

synchronism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synchronism-, *synchronism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asynchronism(อะซิงคระนิซ'ซึม) n. ภาวะต่างเวลากัน. -asynchronous adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchronismภาวะเกิดพร้อมกัน [ มีความหมายเหมือนกับ synchronia ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronism; synchromismรงคดุริยางค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Synchronism \Syn"chro*nism\, n. [Gr. ?, fr. ? to be contemporary
   with, from ? synchronous. See {Synchronous}.]
   1. The concurrence of events in time; simultaneousness.
    [1913 Webster]
 
   2. The tabular arrangement of historical events and
    personages, according to their dates.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) A representation, in the same picture, of two or
    events which occured at different times.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 synchronism
   n 1: the relation that exists when things occur at the same
      time; "the drug produces an increased synchrony of the
      brain waves" [syn: {synchronism}, {synchrony},
      {synchronicity}, {synchroneity}, {synchronization},
      {synchronisation}, {synchronizing}] [ant: {asynchronism},
      {asynchrony}, {desynchronisation}, {desynchronization},
      {desynchronizing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top