ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salvation army

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salvation army-, *salvation army*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Christmas at the Burton household meant the annual Salvation Army con job.คริสมาสที่บ้านเบอร์ตัน หมายถึงงานช่วยเหลือสังคมประจำปี Chuck Versus Santa Claus (2008)
It's like a Salvation Army kind of store in Detroit.มันเป็นร้านขายของบริจาค ขององค์กร "Salvation Army" ในดีทรอยต์ It Might Get Loud (2008)
We don't know. Salvation Army took her.เราไม่รู้ กองทัพฟื้นฟูเอาเธอไป Nowhere Boy (2009)
I'm gonna go downtown, see if I can ring one of those Salvation Army bells. Come on, Rory.ฉันกำลังจะเข้าเมือง ดูว่าฉันสามารถสั่นระฆังของเหล่าผู้ไถ่บาป ไปกันเถอะ รอลี่ Extraordinary Merry Christmas (2011)
But I did give $2 of our cupcake fund money to the Salvation Army Santa.แต่ฉันให้2ดอลสำหรับทุนคัพเค้กของเรา ฉลองให้กับ ซานต้าของ Salvation Army (ร้านขายของมือสอง) And the Very Christmas Thanksgiving (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救世军[jiù shì jūn, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ,    /   ] Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865) #136,858 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
救世軍[きゅうせいぐん, kyuuseigun] (n) Salvation Army; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salvation \Sal*va"tion\, n. [OE. salvacioun, sauvacion, F.
   salvation, fr. L. salvatio, fr. salvare to save. See {Save}.]
   1. The act of saving; preservation or deliverance from
    destruction, danger, or great calamity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) The redemption of man from the bondage of sin and
    liability to eternal death, and the conferring on him of
    everlasting happiness.
    [1913 Webster]
 
       To earn salvation for the sons of men. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Godly sorrow worketh repentance to salvation. --2.
                          Cor. vii. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. Saving power; that which saves.
    [1913 Webster]
 
       Fear ye not; stand still, and see the salvation of
       the Lord, which he will show to you to-day. --Ex.
                          xiv. 13.
    [1913 Webster]
 
   {Salvation Army}, an organization for prosecuting the work of
    Christian evangelization, especially among the degraded
    populations of cities. It is virtually a new sect founded
    in London in 1861 by William Booth. The evangelists, male
    and female, have military titles according to rank, that
    of the chief being "General." They wear a uniform, and in
    their phraseology and mode of work adopt a quasi military
    style.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Salvation Army
   n 1: a charitable and religious organization to evangelize and
      to care for the poor and homeless

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top