ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grouchy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grouchy-, *grouchy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grouchy(adj) บูดบึ้ง, See also: อารมณ์เสีย, Syn. ill-tempered, Ant. even-tempered, easygoing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง, ไม่พอใจ, คับอกคับใจ, อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered, sulky

English-Thai: Nontri Dictionary
grouchy(adj) หงุดหงิด, พร่ำบ่น, ไม่สบายใจ, ไม่พอใจ, อารมณ์ไม่ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am grouchy due to lack of recent physical intimacy.ชั้นหงุดหงิดไปหน่อยเพราะช่วงนี้ ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดทางร่างกาย 50 First Dates (2004)
Someone's grouchy when they don't get their sleep.บางคนบ่นถ้าได้นอนไม่อิ่ม Chapter Three 'Kindred' (2007)
Don't you work with three other doctors and a grouchy gimp?คุณไม่ได้ทำงานกับหมออีก 3 คนหรือ แล้วก็ คนพิการที่เจ้าอารมณ์ Emancipation (2008)
You know how famously grouchy the French can be, dear brother.นายรู้มั้ยว่าพวกฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องขี้บ่นขนาดไหน Julie & Julia (2009)
Why are you being so grouchy today? I'm not.ฉันเปล่าหงุดหงิด ฉันแค่เซ็ง The Innkeepers (2011)
She's a grouchy old lady.เธอแก่แล้วนะ.. Get Out of My Life (2012)
You're a grouchy old bear, aren't you, Clegane?แกคือหมีแก่ขี้หงุดหงิดไช่ไหม คลีแกน Dragonstone (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grouchy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grouchy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
griesgrämig; miesepetrich { adj } | griesgrämiger | am griesgrämigstengrouchy | grouchier | grouchiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 grouchy \grouch"y\ (grouch"[y^]), adj.
   given to complaining or grumbling; prone to show annoyance at
   slight provocation; irritable.
 
   Syn: crabbed, crabby, cross, fussy, fussbudgety, grumpy,
     bad-tempered, ill-tempered.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grouchy
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top