ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-商量-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang, ㄕㄤ ㄌㄧㄤ˙,  ] (vi) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ,  ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5 #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n, vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've had another job offer, if it's a question of money, let's talk.[CN] 你有了新的工作,如果是钱的问题,我们可以商量 Sorry, If I Love You (2008)
Yeah, we need to talk because my boiler's bust and it's freezing cold.[CN] 我就是想跟你商量 我家的暖氣壞了, 冷得要命 Room of Death (2007)
We'll figure it out, junior.[CN] 我们再商量商量 Junior Remember When (2007)
Have the gentlemen finished?[CN] 绅士们商量完了? Rabbit Without Ears (2007)
That ship has left the dock, but it's not too late.[CN] 这件事已经无法挽回了 但现在还有商量的余地 Joe Day Afternoon (2007)
That's why he was demoted from being the head of development to just a divisional head.[CN] 难怪会从 开发部部长被调职成室长 你们只找了我过来一起商量吗? Guidance (2007)
- Ah no, you should've talked to me before you signed him up.[CN] 不 你应该先和我商量一下 Breakfast with Scot (2007)
I got cleared for tonight, now I've got to check with Karen about tomorrow?[CN] 我今晚的安排都取消了 难道我还要和凯伦再商量一下明天的安排 The Other End of the Line (2008)
No arguments, Cutter.[CN] 没的商量 Cutter Episode #1.1 (2007)
Is there something, anything to talk about here?[CN] 难道真的没有商量的余地? Joe Day Afternoon (2007)
- We could've discussed it.[CN] - 我们可以商量一下 Par Avion (2007)
He must not return to the city now he asked you to meet him at Jianpu.[CN] 庞大人进不了城 约你到城外江浦镇商量对策 The Warlords (2007)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top