ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that'll

DH AE1 T AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that'll-, *that'll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
That'll be the day.[IDM] ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stamp your foot. That'll be the body falling. You can time me from there.แสตมป์เท้าของคุณ ว่าจะเป็นร่างกายที่ลดลง คุณสามารถเวลาฉันจากที่นั่น 12 Angry Men (1957)
That'll show them, bring their tails up.ที่จะแสดงให้พวกเขานำหาง ของพวกเขาขึ้นมั้ย How I Won the War (1967)
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions. The Godfather (1972)
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น Jaws (1975)
I've got things on board that'll kill it.- ผมเอาของที่จะฆ่ามันมาด้วย Jaws (1975)
And when the last one is gone, that'll be that.ถ้าต้นสุดท้ายหายไป มันก็ไม่เหลืออะไร Oh, God! (1977)
That'll really make me crazy.มันทำให้ผมบ้าจริง ๆ Oh, God! (1977)
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน. Suspiria (1977)
That'll be $5.20.ที่จะเป็น $5.20 I Spit on Your Grave (1978)
That'll be fine, pal.นั้นคงจะดีเพื่อน The Blues Brothers (1980)
That'll be $94.นั้นเป็น$94 The Blues Brothers (1980)
If we have home rule that'll change.ถ้าเราปกครองตัวเอง มันจะเปลี่ยนไป Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that'llIf you telephone her again, that'll be the last straw!
that'llStop calling me names, That'll do you no good.
that'llThat'll be a cold day in hell.
that'llThat'll be around 7:00.
that'llThat'll do it every time.
that'llThat'll make for a memorable time.

CMU English Pronouncing Dictionary
THAT'LL DH AE1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
that'll (v) ðˈætl (dh a1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es wird schon gehen.That'll go off all right. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top