ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕-, *๕*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isaac Mendez?คุร"ฮฉศ แมนเดซใช่ไหม? Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Well, long term, I want them to put me in the Pentagon for the next 25 years.กะจะใช้ทำอะไร? ระยะยาวก็ปูทางเข้าไปสู่ เพนตากอน อยู่โกยซัก ๒ ปี Iron Man 2 (2010)
Edwards Tower, this is Lieutenant Colonel James Rhodes, inbound from three miles east at 5,000 feet...หอ.. จาก นาวาโท เจมส์ โร้ดส์ ขณะนี้อยู่ที่ ๓ ไมล์ตะวันออก ๐๐๐ ฟิต Iron Man 2 (2010)
Could you please not do anything awful for five seconds?จะขโมยไตไปขายรึไง? อย่าเพิ่งทำรุนแรง ขอก่อนซัก วินาทีนะ Iron Man 2 (2010)
Five-round magazine. You know what? You're not a hunter.บรรจุทีละ นัด แต่นี่ไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ Iron Man 2 (2010)
-Wheels up in 25 minutes. Thank you.เข้ามาสิ อีก ๒ นาทีเครื่องออกคะ Iron Man 2 (2010)
Yeah, I tried that.เชื่อฉันซัก นาที Iron Man 2 (2010)
I told you that five minutes ago.ก็เนี่ยไปเมื่อ นาทีที่แล้ว Iron Man 2 (2010)
Except cop cars. We've seen 5 in the last 10 minutes.นอกจากรถตำรวจ ๑๐นาทีที่แล้วเจอตั้ง คัน Reflection of Desire (2010)
But when your father kills 25 women before you're a teenager, painful memories don't need a trigger.แต่เมื่อพ่อคุณ ฆ่าผู้หญิง ๒ คน ก่อนคุณจะโตเป็นวัยรุ่น ยังไงก็ต้องมีความทรงจำที่เจ็บปวดอยู่ดี What Happens at Home... (2010)
He killed 25 women over 10 years in rural north Dakota.เขาฆ่าผู้หญิง ๒ คนมากว่า ๑๐ ปี ในเขตนอร์ธ ดาโกต้า What Happens at Home... (2010)
5 months, 2 weeks, 3 days. เดือน ๒ สัปดาห์กับอีก ๓ วัน Phoenix (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
(ห้า)[num.] (hā) EN: 5 (five)   FR: 5 (cinq)
5 เท้า[X] (hā thāo) EN: quintuple   
๐ (ห้าสิบ)[num.] (hāsip) EN: 50 (fifty)   FR: 50 (cinquante)
50 คนแรก[n. exp.] (hāsip khon raēk) FR: les 50 premières personnes
๐๐ (ห้าร้อย)[num.] (hā røi) EN: 500 (five hundred)   FR: 500 (cinq cents)
๐๐๐ (ห้าพัน)[num.] (hā phan) EN: 5,000 (five thousand)   FR: 5.000 (cinq milles)
๐๐๐๐ (ห้าหมื่น)[num.] (hā meūn) EN: 50,000 (fifty thousand)   FR: 50.000 (cinquante milles)
๐๐๐๐๐ (ห้าแสน)[num.] (hā saēn) EN: 500,000 (five hundred thousand)   FR: 500.000 (cinq cent milles)
๐๐๐๐๐๐ (ห้าล้าน)[num.] (hā lān) EN: 5,000,000 (five million)   FR: 5.000.000 (cinq millions)
๑ (ห้าสิบเอ็ด)[num.] (hāsip-et) EN: 51 (fifty-one)   FR: 51 (cinquante-et-un)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top