ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

You ( Y UW1) wouldn't ( W UH1 D AH0 N T) mind ( M AY1 N D) if ( IH1 F) I ( AY1) gave ( G EY1 V) him ( HH IH1 M) a ( AH0) nice ( N AY1 S) juicy ( JH UW1 S IY0) meat ( M IY1 T) pie ( P AY1), would ( W UH1 D) yer ( Y ER1)?

 


 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (pron) /juː/ [OALD]
wouldn't
 • (วูด'เดินทฺ) abbr. would not [Hope]
 • /W UH1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /w'udnt/ [OALD]
mind
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v,n) /m'aɪnd/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (conj) /ɪf/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
 • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
gave
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give[Lex2]
 • (เกฟว) v. อดีตกาลของgive [Hope]
 • (vt) pp ของ give [Nontri]
 • /G EY1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪv/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v,n (uncount)) /g'ɪv/ [OALD]
him
 • เขาผู้ชาย[Lex2]
 • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 M/ [CMU]
 • /IH0 M/ [CMU]
 • (pron) /hɪm/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
nice
 • ดี: นิสัยดี, น่าคบหา [Lex2]
 • สุภาพ: มีมารยาท [Lex2]
 • สวย: น่าดู, น่ามอง [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน, ประณีต [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง [Lex2]
 • (ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน. ###SW. nicely adv. ###S. fine, [Hope]
 • (adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน [Nontri]
 • /N AY1 S/ [CMU]
 • /N IY1 S/ [CMU]
 • (proper noun) /n'iːs/ [OALD]
 • (adj) /n'aɪs/ [OALD]
juicy
 • ฉ่ำ: มีน้ำอยู่มาก [Lex2]
 • น่าสนใจ: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ [Lex2]
 • (จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน. ###SW. juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy ###S. wet [Hope]
 • (adj) ฉ่ำ,ชุ่ม [Nontri]
 • /JH UW1 S IY0/ [CMU]
 • (adj) /ʤ'uːsiː/ [OALD]
meat
 • เนื้อสัตว์[Lex2]
 • เนื้อผลไม้: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร [Lex2]
 • เนื้อหา: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร [Lex2]
 • (มีท) n. เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร,อาหาร,ส่วนที่กินได้,ส่วนสำคัญ,จุดสำคัญ,ของโปรด,สิ่งที่ชอบทำ,อาหารมื้อสำคัญ. [Hope]
 • (n) เนื้อสด,อาหาร [Nontri]
 • /M IY1 T/ [CMU]
 • (n) /m'iːt/ [OALD]
pie
 • ขนมพาย: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ [Lex2]
 • ส่วนทั้งหมด[Lex2]
 • (ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน [Hope]
 • (n) ขนมพาย [Nontri]
 • /P AY1/ [CMU]
 • (n) /p'aɪ/ [OALD]
would
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will[Lex2]
 • คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ[Lex2]
 • (วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind? [Hope]
 • /W UH1 D/ [CMU]
 • (v,vt) /wud/ [OALD]
yer
 • /Y ER1/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top