ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Yes ( Y EH1 S). The ( DH AH0) search party ( S ER1 CH P AA1 R T IY0) has ( HH AE1 Z) confirmed ( K AH0 N F ER1 M D) that ( DH AE1 T) it's ( IH1 T S) at ( AE1 T) the ( DH AH0) bottom ( B AA1 T AH0 M) of ( AH1 V) the ( DH AH0) lake ( L EY1 K).

 


 
Yes
 • ใช่: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ [Lex2]
 • คำตอบรับ: การตอบรับ [Lex2]
 • (เยส) adv. ไช่,ครับ,จ้ะ n. การต้อนรับ [Hope]
 • (adv) จ้ะ,ครับ,ใช่ [Nontri]
 • /Y EH1 S/ [CMU]
 • (n) /j'ɛs/ [OALD]
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
search party
 • คณะสำรวจผู้สูญหาย[Lex2]
 • n. คณะสำรวจ [Hope]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
confirmed
 • ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ[Lex2]
 • ที่มีหลักฐานยืนยัน[Lex2]
 • เรื้อรัง (โรค)[Lex2]
 • (คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา) ###S. established,inveterate ###A. unaccustomed,green [Hope]
 • (adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว [Nontri]
 • /K AH0 N F ER1 M D/ [CMU]
 • (v) /k'ənf'ɜːʳmd/ [OALD]
  [confirm]
 • ทำให้มั่นคง: ทำให้แข็งแรง [Lex2]
 • ยืนยัน: พิสูจน์ว่าจริง [Lex2]
 • (คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น. ###SW. confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm ###S. prove,assure ###A. de [Hope]
 • (vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น [Nontri]
 • /K AH0 N F ER1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ənf'ɜːʳm/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
bottom
 • ต่ำสุด[Lex2]
 • ส่วนที่ลึกที่สุด: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด [Lex2]
 • ฐาน: ก้น, ปลาย [Lex2]
 • ก้น: ตูด [Lex2]
 • ท้าย[Lex2]
 • (บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน ###S. foot [Hope]
 • (n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ [Nontri]
 • /B AA1 T AH0 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɒtəm/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
lake
 • ทะเลสาบ: บึงขนาดใหญ่ [Lex2]
 • บ่อน้ำมัน[Lex2]
 • สีแดงเข้ม[Lex2]
 • (เล็ค) n. ทะเลสาบ,บึงขนาดใหญ่มาก [Hope]
 • (n) ทะเลสาบ,บึงใหญ่,กว๊าน [Nontri]
 • /L EY1 K/ [CMU]
 • (n) /l'ɛɪk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top