ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1) make ( M EY1 K) a ( AH0) small ( S M AO1 L) incision ( IH2 N S IH1 ZH AH0 N) and ( AH0 N D) then ( DH EH1 N) pull ( P UH1 L) the ( DH AH0) skin ( S K IH1 N) tight ( T AY1 T), like ( L AY1 K) stretching ( S T R EH1 CH IH0 NG) the ( DH AH0) skin over ( S K IH1 N OW1 V ER0) a ( AH0) drum ( D R AH1 M).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
small
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) /sm'ɔːl/ [OALD]
incision
 • การผ่าตัด: ศัลยกรรม [Lex2]
 • (อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด ###S. cut, gash, section [Hope]
 • (n) การตัด,รอยผ่า,รอยเชือด,แผล,การแกะสลัก [Nontri]
 • /IH2 N S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪns'ɪʒn/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
pull
 • ดึง: กระชาก [Lex2]
 • ชักอาวุธออกมา[Lex2]
 • การดึง: การลาก [Lex2]
 • แรงดึงดูด[Lex2]
 • อิทธิพล[Lex2]
 • (พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ) [Hope]
 • /P UH1 L/ [CMU]
 • (v) /p'ul/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
skin
 • ผิวหนัง: ผิวหน้า [Lex2]
 • ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว[Lex2]
 • (สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา) [Hope]
 • (n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ [Nontri]
 • (vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก [Nontri]
 • /S K IH1 N/ [CMU]
 • (v) /sk'ɪn/ [OALD]
tight
 • คับแน่น: ผูกแน่น, พันแน่น, รัดแน่น [Lex2]
 • แน่นหนา[Lex2]
 • ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้): ติดแน่น, ติดสนิท [Lex2]
 • เข้มงวด: กวดขัน, เคร่งระเบียบ [Lex2]
 • หนาแน่น: ไม่มีที่ว่าง [Lex2]
 • ที่ไม่มีเวลาว่าง[Lex2]
 • ขี้เหนียว: ตระหนี่, ใจแคบ [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก, จัดการลำบาก [Lex2]
 • ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน[Lex2]
 • เมา (คำสแลง): เมาเหล้า [Lex2]
 • สั้นกระชับ: กระชับ, สังเขป, ได้ใจความ [Lex2]
 • สนิทสนม (คำไม่เป็นทางการ): ใกล้ชิดสนิทสนม [Lex2]
 • อย่างมั่นคง[Lex2]
 • (ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ [Hope]
 • (adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว [Nontri]
 • /T AY1 T/ [CMU]
 • (j) /t'aɪt/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
stretching
 • /S T R EH1 CH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /str'ɛtʃɪŋ/ [OALD]
  [stretch]
 • ขยายออก: ยืดออก [Lex2]
 • เหยียดตัว: เหยียดแขนขา [Lex2]
 • ทำให้ตึง: ขึงให้ตึง [Lex2]
 • การยืดเนื้อยืดตัว: การเหยียดแขนขา [Lex2]
 • การขยายออก: การแผ่ขยาย [Lex2]
 • โทษจำคุก (คำสแลง)[Lex2]
 • ความยืดหยุ่น[Lex2]
 • ยืดขยาย: ขยายออก [Lex2]
 • (สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้. ###SW. stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค [Hope]
 • (n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด [Nontri]
 • (vi) ยืดตัว,กินเขต,เหยียด,แผ่,ขึง [Nontri]
 • (vt) ยื่นออกไป,แผ่ออกไป,ผายออก,ยืด,ขึง,เหยียด [Nontri]
 • /S T R EH1 CH/ [CMU]
 • (v) /str'ɛtʃ/ [OALD]
skin over
 • หุ้มหนังใหม่: ใส่ผิวใหม่, ปลูกหนังใหม่ [Lex2]
 • ทาใหม่: ทำผิวใหม่ [Lex2]
drum
 • กลอง[Lex2]
 • เคาะเป็นจังหวะซ้ำๆ[Lex2]
 • ตีกลอง: รัวกลอง [Lex2]
 • เยื่อแก้วหู: แก้วหู [Lex2]
 • เสียงเคาะจังหวะสม่ำเสมอ: เสียงรัว [Lex2]
 • บ้าน[Lex2]
 • (ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum [Hope]
 • (n) กลอง,เยื่อแก้วหู [Nontri]
 • (vi) ตีกลอง,เคาะกลอง,เคาะจังหวะ [Nontri]
 • /D R AH1 M/ [CMU]
 • (v) /dr'ʌm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top