ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Utilize ( Y UW1 T AH0 L AY2 Z) his ( HH IH1 Z) secret service ( S IY1 K R AH0 T S ER1 V AH0 S) deployment ( D IH0 P L OY1 M AH0 N T) grid ( G R IH1 D).

 


 
Utilize
 • ใช้ประโยชน์: ใช้ให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ทำให้เป็นประโยชน์[Lex2]
 • (ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์,ทำให้เป็นประโยชน์ ###SW. utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n. ###S. use [Hope]
 • (vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์ [Nontri]
 • /Y UW1 T AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 • (vt) /j'uːtɪlaɪz/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (adj,pron) /hɪz/ [OALD]
secret service
 • หน่วยสืบราชการลับ: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ [Lex2]
 • หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ [LongdoEN]
 • n. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง. ###SW. secrete service adj. [Hope]
deployment
 • การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร): การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน [Lex2]
 • /D IH0 P L OY1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n (count)) /d'ɪpl'ɔɪmənt/ [OALD]
grid
 • ตะแกรง: ลูกกรงเหล็ก [Lex2]
 • (กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ ###S. gridiron [Hope]
 • (n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า [Nontri]
 • /G R IH1 D/ [CMU]
 • (n (count)) /gr'ɪd/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top