ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Transcription ( T R AE2 N S K R IH1 P SH AH0 N) by ( B AY1):

 


 
Transcription
 • การถ่ายสำเนา[Lex2]
 • (แทรนซฺคริพ'เชิน) n. การคัด,การลอก,การถ่ายสำเนา,การสำเนา,การแปล,การถอดความ,สำเนา,ฉบับสำเนา,บันทึก,ฉบับคัดลอก,เครื่องหมายแทนเสียง,แผ่นเสียง,การบันทึกเสียง. ###SW. transcriptional adj. transcriptive adj. [Hope]
 • (n) การคัดลอก,การถ่ายสำเนา,การถอดความ [Nontri]
 • /T R AE2 N S K R IH1 P SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /tr'ænskr'ɪpʃən/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (adv,prep) /baɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top