ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

There's ( DH EH1 R Z) a ( AH0) strong ( S T R AO1 NG) support ( S AH0 P AO1 R T) to ( T UW1) drop ( D R AA1 P) the ( DH AH0) Springbok emblem ( EH1 M B L AH0 M) and ( AH0 N D) colors ( K AH1 L ER0 Z) altogether ( AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0).

 


 
There's
 • (แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has [Hope]
 • /DH EH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʳz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
strong
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋ/ [OALD]
support
 • ค้ำ: ยัน, พยุง, หนุน [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, อุดหนุน [Lex2]
 • สิ่งค้ำ: สิ่งที่หนุนอยู่ [Lex2]
 • การช่วยเหลือ: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน [Lex2]
 • (ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง ###SW. supportly adv. ###S. bear,sustain,uphold [Hope]
 • (n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /s'əp'ɔːt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
drop
 • การทิ้ง: การปล่อย, การตก, การหล่น [Lex2]
 • ตก: ย้อย, หล่น, ลง, จม [Lex2]
 • ทำคะแนน: ทำแต้ม [Lex2]
 • ทำเสียงต่ำลง[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • มองข้าม: มองผ่าน [Lex2]
 • แย่ลง: อ่อนแอ [Lex2]
 • โยนทิ้ง: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน [Lex2]
 • เลิก: ยกเลิก, หยุด [Lex2]
 • เลิกคบหา[Lex2]
 • ส่งของหรือผู้โดยสาร: ส่งจดหมาย [Lex2]
 • หยดน้ำ[Lex2]
 • (ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง) [Hope]
 • (n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย [Nontri]
 • (vi) หยด,ตก,หย่อนลง,เคลื่อนต่ำลง,จมลง,ยุติ,สิ้นสุด [Nontri]
 • (vt) เลิก,ทำตก,ปลด,ส่งข่าวคราว,ทำให้จมลง [Nontri]
 • /D R AA1 P/ [CMU]
 • /D R AO1 P/ [CMU]
 • (v) /dr'ɒp/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Springbok
 • ละมั่งแอฟริกา[Lex2]
 • (สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้ ###S. gazelle [Hope]
 • (n) /spr'ɪŋbɒk/ [OALD]
emblem
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย [Lex2]
 • (เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์ ###SW. emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem [Hope]
 • (n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ [Nontri]
 • /EH1 M B L AH0 M/ [CMU]
 • (n) /'ɛmbləm/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
colors
 • ธง[Lex2]
 • /K AH1 L ER0 Z/ [CMU]
altogether
 • ด้วยประการทั้งปวง: โดยสิ้นเชิง [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • แน่นอน[Lex2]
 • (ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely) [Hope]
 • (adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน [Nontri]
 • /AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /ˌɔːltəg'ɛðər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top