ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) rising ( R AY1 Z IH0 NG) star ( S T AA1 R) of ( AH1 V) the ( DH AH0) cabinet ( K AE1 B AH0 N AH0 T), Minister ( M IH1 N AH0 S T ER0) Ngawang Jigme ... made ( M EY1 D) an ( AE1 N) offering ( AO1 F ER0 IH0 NG) of ( AH1 V) his ( HH IH1 Z) own to ( OW1 N T UW1) greet ( G R IY1 T) the ( DH AH0) Chinese ( CH AY0 N IY1 Z) generals ( JH EH1 N ER0 AH0 L Z)... and ( AH0 N D) lead ( L EH1 D) them ( DH EH1 M) through ( TH R UW1) Lhasa ( L AA1 S AH0).

 


 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
rising
 • ซึ่งสูงขึ้น: ซึ่งลอยขึ้นไป, ซึ่งกำลังรุดหน้า [Lex2]
 • (ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ [Hope]
 • (n) การเพิ่มขึ้น,การลุกขึ้น,การกบฏ,การแข็งข้อ,การคืนชีพ,สิ่งที่ปรากฏขึ้น [Nontri]
 • /R AY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'aɪzɪŋ/ [OALD]
  [rise]
 • ลุกขึ้น: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น [Lex2]
 • สูงขึ้น: เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • เลื่อนสถานะขึ้น: เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • ลุกฮือ: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้ [Lex2]
 • ยุติการประชุม[Lex2]
 • กำเนิด: เริ่มต้น [Lex2]
 • เจริญเติบโต: เจริญขึ้น [Lex2]
 • ปรากฏ: ผุดขึ้น [Lex2]
 • (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • การเลื่อนขึ้น: การเลื่อนสถานะขึ้น [Lex2]
 • การยกระดับ: ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น [Lex2]
 • การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า[Lex2]
 • แหล่งกำเนิด: จุดเริ่มต้น [Lex2]
 • การก่อจลาจล: การลุกฮือ, การกบฏ [Lex2]
 • (ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น [Hope]
 • (vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น [Nontri]
 • /R AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /r'aɪz/ [OALD]
star
 • ดวงดาว: ดาว [Lex2]
 • (สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง [Hope]
 • (adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง [Nontri]
 • (n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา [Nontri]
 • /S T AA1 R/ [CMU]
 • (v) /st'aːr/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
cabinet
 • คณะรัฐมนตรี[Lex2]
 • ชั้นหรือตู้วางของ[Lex2]
 • (แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว ###S. chest [Hope]
 • (n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี [Nontri]
 • /K AE1 B AH0 N AH0 T/ [CMU]
 • /K AE1 B N AH0 T/ [CMU]
 • (n) /k'æbɪnət/ [OALD]
Minister
 • รัฐมนตรี[Lex2]
 • พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์): พระ, นักเทศน์, นักบวช [Lex2]
 • รัฐมนตรี: นักการฑูต [Lex2]
 • ทำหน้าที่เป็นพระ[Lex2]
 • คอยดูแล: ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ [Lex2]
 • |der, pl. Minister| รัฐมนตรี [LongdoDE]
 • (มิน'นิสเทอะ) n. พระ,รัฐมนตรี vi. ทำหน้าที่เป็นพระ,ช่วยเหลือ,รับใช้,ทำให้เกิดขึ้น. vt. จัดการ,จัดให้มี ###S. priest [Hope]
 • (n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้ [Nontri]
 • (vi) ช่วยเหลือ,ปรนนิบัติ,รับใช้,ทำนุบำรุง,ให้,จัดการให้ [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 S T ER0/ [CMU]
 • /M IH1 N IH0 S T ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɪnɪstər/ [OALD]
made
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make[Lex2]
 • ซึ่งทำขึ้นมา: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น [Lex2]
 • (เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make ###S. invented [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ make [Nontri]
 • /M EY1 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪd/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
offering
 • ของบูชา: เครื่องเส้น [Lex2]
 • ของถวาย (ทางศาสนา)[Lex2]
 • (ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา ###S. submission [Hope]
 • (n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี [Nontri]
 • /AO1 F ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • /AO1 F R IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɒfərɪŋ/ [OALD]
  [offer]
 • เสนอเพื่อให้พิจารณา[Lex2]
 • อาสา: แสดงความเต็มใจ [Lex2]
 • เสนอราคา[Lex2]
 • บูชา (ทางศาสนา)[Lex2]
 • ข้อเสนอ: สิ่งที่เสนอ [Lex2]
 • ราคาที่ลดลง[Lex2]
 • (ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา ###SW. offerer n. offeror n. [Hope]
 • (n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย [Nontri]
 • /AO1 F ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɒfər/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
own to
 • ยอมรับ (ความรู้สึกหรือมีความรู้สึก) กับ[Lex2]
greet
 • ทักทาย: ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ [Lex2]
 • (กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ. ###SW. greeter n. ###S. address [Hope]
 • (vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง [Nontri]
 • /G R IY1 T/ [CMU]
 • (v) /gr'iːt/ [OALD]
Chinese
 • ชาวจีน[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับชาติจีน[Lex2]
 • ภาษาจีน[Lex2]
 • (ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม) [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน [Nontri]
 • (n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน [Nontri]
 • /CH AY0 N IY1 Z/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪn'iːz/ [OALD]
generals
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L Z/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛnrəlz/ [OALD]
  [general]
 • ทั่วไป: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด [Lex2]
 • นายพล: แม่ทัพ [Lex2]
 • (เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
 • (adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ [Nontri]
 • (n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛnrəl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
lead
 • ก่อให้เกิด[Lex2]
 • การทิ้งไพ่นำ: การทิ้งไพ่ใบแรก [Lex2]
 • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา: ร่องรอย [Lex2]
 • ควบคุม: สั่งการ, อำนวยการ [Lex2]
 • เชือก (จูงสุนัข): เชือกนำทาง [Lex2]
 • ดำเนิน (ชีวิต): ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ตัวเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
 • ตำแหน่งนำ[Lex2]
 • นำ: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า [Lex2]
 • นำทางไป: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ [Lex2]
 • แบบอย่าง: ความเป็นผู้นำ [Lex2]
 • เป็นผู้นำ: เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ: ครอบงำ [Lex2]
 • ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง[Lex2]
 • สายนำไฟฟ้า: สายไฟ [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ [Lex2]
 • หัวข้อข่าว: หัวเรื่อง [Lex2]
 • ลูกปืน: ลูกตะกั่ว [Lex2]
 • สารตะกั่ว: ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว [Lex2]
 • ไส้ดินสอดำ[Lex2]
 • (ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide [Hope]
 • (adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว [Nontri]
 • (n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี [Nontri]
 • (vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง [Nontri]
 • /L EH1 D/ [CMU]
 • /L IY1 D/ [CMU]
 • (n) /l'ɛd/ [OALD]
 • (v) /l'iːd/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
through
 • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
 • ท่ามกลาง[Lex2]
 • ด้วยวิธี[Lex2]
 • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
 • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
 • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
 • ผ่านไปตาม[Lex2]
 • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
 • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
 • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
 • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
 • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
 • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (a) /thruː/ [OALD]
Lhasa
 • /L AA1 S AH0/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top