ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

That ( DH AE1 T) sounds like ( S AW1 N D Z L AY1 K) a ( AH0) confession ( K AH0 N F EH1 SH AH0 N) to ( T UW1) me ( M IY1). In fact ( IH0 N F AE1 K T),

the ( DH AH0) double ( D AH1 B AH0 L) negative ( N EH1 G AH0 T IH0 V) has ( HH AE1 Z) led to ( L EH1 D T UW1) proof ( P R UW1 F) positive ( P AA1 Z AH0 T IH0 V).

 


 
That
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
sounds like
  [sound like]
 • ดูเหมือน[Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
confession
 • การสารภาพผิด: การยอมรับผิด [Lex2]
 • (คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ ###S. admission,confirmation [Hope]
 • (n) การสารภาพ,การยอมรับ [Nontri]
 • /K AH0 N F EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ənf'ɛʃən/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
In fact
 • โดยแท้จริงแล้ว: จริงๆ แล้ว [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
double
 • การเพิ่มเป็นสองเท่า: การทำซ้ำ [Lex2]
 • จำนวนสองเท่า: ทวีคูณ [Lex2]
 • ทำเป็นสองเท่า: ทำซ้ำ [Lex2]
 • เป็นคู่: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน [Lex2]
 • สองเท่า: ทวีคูณ [Lex2]
 • สิ่งที่ทำสำเนา: สิ่งที่ทำเหมือนกัน [Lex2]
 • (ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง, ###SW. doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห [Hope]
 • (adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ [Nontri]
 • (n) คู่,สองเท่า,สองครั้ง,สองหน,จำนวนสอง [Nontri]
 • (vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่ [Nontri]
 • /D AH1 B AH0 L/ [CMU]
 • (v) /d'ʌbl/ [OALD]
negative
 • เป็นการปฏิเสธ: เป็นการคัดค้าน [Lex2]
 • ที่เป็นด้านลบ: เชิงลบ [Lex2]
 • คำปฏิเสธ[Lex2]
 • เครื่องหมายลบ (ทางคณิตศาสตร์)[Lex2]
 • คัดค้าน: ต่อต้าน [Lex2]
 • (เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ [Hope]
 • (adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน [Nontri]
 • (n) คำปฏิเสธ,การคัดค้าน,ฟิล์มถ่ายรูป,ทางลบ,เครื่องหมายลบ [Nontri]
 • /N EH1 G AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (v) /n'ɛgətɪv/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
led to
  [lead to]
 • พาไปยัง: นำไปยัง [Lex2]
 • ไปถึง[Lex2]
 • จบลงด้วย: ส่งผลให้เกิด [Lex2]
 • ทำให้เกิด: เป็นสาเหตุของ, ชักนำไปสู่ [Lex2]
proof
 • การพิสูจน์[Lex2]
 • หลักฐาน[Lex2]
 • คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว[Lex2]
 • ที่ผ่านการทดสอบ[Lex2]
 • ซึ่งต้านทานได้: ซึ่งป้องกันได้ [Lex2]
 • ที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • ทดสอบ[Lex2]
 • ทำให้มีความต้านทาน[Lex2]
 • พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread): ตรวจคำผิด [Lex2]
 • (พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน [Hope]
 • (n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ [Nontri]
 • /P R UW1 F/ [CMU]
 • (v) /pr'uːf/ [OALD]
positive
 • ทางบวก: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี [Lex2]
 • แน่ใจ: มั่นใจ, ยืนยัน [Lex2]
 • (พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน [Hope]
 • (adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์ [Nontri]
 • /P AA1 Z AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /p'ɒzətɪv/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top