ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

That ( DH AE1 T) other ( AH1 DH ER0) Saturn ( S AE1 T ER0 N) is ( IH1 Z) a ( AH0) cold ( K OW1 L D) and ( AH0 N D) sullen ( S AH1 L AH0 N), sluggish ( S L AH1 G IH0 SH) ghoul ( G UW1 L), given to ( G IH1 V AH0 N T UW1) irrational ( IH2 R AE1 SH AH0 N AH0 L) bouts ( B AW1 T S) of ( AH1 V) rage ( R EY1 JH).

 


 
That
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌðər/ [OALD]
Saturn
 • ดาวเสาร์[Lex2]
 • (แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว [Hope]
 • (n) ดาวพระเสาร์ [Nontri]
 • /S AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (n) /s'ætən/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
cold
 • กะทันหัน: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า [Lex2]
 • ไข้หวัด: หวัด, โรคหวัด [Lex2]
 • ความหนาวเย็น: ความหนาว, ความเย็น [Lex2]
 • โดยสิ้นเชิง: ทั้งสิ้น [Lex2]
 • เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)[Lex2]
 • เย็นชา: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส [Lex2]
 • เย็นตา (สี)[Lex2]
 • หนาว (อากาศ): หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก [Lex2]
 • อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา[Lex2]
 • (โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน ###S. wintry abbr. chronic obstructive lung disease [Hope]
 • (adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา [Nontri]
 • (n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด [Nontri]
 • /K OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /k'ɒuld/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
sullen
 • บึ้งตึง: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา [Lex2]
 • อึมครึม: มืดครึ้ม [Lex2]
 • เชื่องช้า: เฉื่อยชา [Lex2]
 • (ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา. ###SW. sullenly adv. sullenness n. ###S. morose,glum [Hope]
 • (adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง [Nontri]
 • /S AH1 L AH0 N/ [CMU]
 • (j) /s'ʌlən/ [OALD]
sluggish
 • ขี้เกียจ: เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา [Lex2]
 • (สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง. ###SW. sluggishness n. ###S. slack [Hope]
 • (adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย [Nontri]
 • /S L AH1 G IH0 SH/ [CMU]
 • (j) /sl'ʌgɪʃ/ [OALD]
ghoul
 • ผีที่กินศพ: ผู้ขโมยศพ [Lex2]
 • (กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง. ###SW. ghoulish adj. [Hope]
 • (n) ปอบ [Nontri]
 • /G UW1 L/ [CMU]
 • (n) /g'uːl/ [OALD]
given to
  [give to]
 • ส่งให้กับ: ส่งให้, มอบให้ [Lex2]
 • เตรียม: จัดหา, จัดส่ง [Lex2]
 • ชอบทำ: มีนิสัยของ [Lex2]
 • ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)[Lex2]
 • ให้กำเนิด: คลอดลูก [Lex2]
 • ยืนยันว่าเป็นจริง[Lex2]
 • เชื่อถือ: เชื่อในเกียรติของ [Lex2]
 • ช่วยให้ (แพร่) กระจาย: แพร่สะพัด [Lex2]
 • ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง[Lex2]
 • เริ่มมีผลต่อ[Lex2]
 • สนใจ: สังเกตเห็น [Lex2]
 • ยอมรับภาระ (ที่ทำให้ยากจะเป็นอิสระในอนาคต)[Lex2]
 • ลงโทษ: ดุด่า [Lex2]
 • แสดงว่า (บางสิ่ง) ไม่เป็นจริง[Lex2]
 • ทำให้ชะงัก: ทำให้หยุดคิด, ไตร่ตรอง [Lex2]
 • แทนที่ด้วย: ตามมาด้วย [Lex2]
 • ทำให้เกิด: เป็นสาเหตุของ [Lex2]
 • คิดรอบคอบเกี่ยวกับ: พิจารณา, คิดถึง [Lex2]
 • พูดเสียงดัง: พูดัง [Lex2]
 • แสดงความรู้สึก: แสดงออก [Lex2]
 • แสดงความคิด: แสดงออก [Lex2]
 • ยอมหลีกทางให้: ยอมอ่อนข้อให้ [Lex2]
 • ยอมให้ทาง (การจราจร)[Lex2]
 • แทนที่[Lex2]
 • ปล่อยให้แสดงอารมณ์[Lex2]
 • ให้มีน้ำหนัก[Lex2]
irrational
 • ไม่มีเหตุผล: ปราศจากเหตุผล [Lex2]
 • (อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว. ###SW. irrationalness n. ###S. demented [Hope]
 • (adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว [Nontri]
 • /IH2 R AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪr'æʃənl/ [OALD]
bouts
 • /B AW1 T S/ [CMU]
 • (n) /b'auts/ [OALD]
  [bout]
 • การเจ็บป่วยช่วงเวลาสั้นๆ[Lex2]
 • กิจกรรมระยะสั้นๆ[Lex2]
 • การแข่งขัน: การประลองฝีมือ [Lex2]
 • (เบาทฺ) n. การแข่งขัน,ยกหนึ่ง (มวย) ,พักหนึ่ง (ไข้) ,การกระทำครั้งหนึ่ง,เพลงหนึ่ง,ระยะหนึ่ง [Hope]
 • (n) การแข่งขัน [Nontri]
 • /B AW1 T/ [CMU]
 • (n) /b'aut/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
rage
 • ความเดือดดาล: การแสดงความโกรธแค้น [Lex2]
 • ความคลั่งไคล้: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น [Lex2]
 • แสดงความเดือดดาล[Lex2]
 • แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ [Lex2]
 • (เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ. ###SW. ragingly adv. [Hope]
 • (n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง [Nontri]
 • /R EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪʤ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top