ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Spousal ( S P AW1 Z AH0 L) privilege ( P R IH1 V IH0 L IH0 JH).

 


  

 
Spousal
 • เกี่ยวกับงานแต่งงาน: เกี่ยวกับสามีภรรยา [Lex2]
 • งานแต่งงาน: พิธีมงคลสมรส, พิธีวิวาห์ [Lex2]
 • (สเพา'เซิล) n. พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน [Hope]
 • (n) พิธีแต่งงาน,พิธีสมรส,พิธีวิวาห์ [Nontri]
 • /S P AW1 Z AH0 L/ [CMU]
privilege
 • ข้อได้เปรียบ: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์ [Lex2]
 • โอกาส[Lex2]
 • ให้สิทธิพิเศษ: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์ [Lex2]
 • (พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่ ###SW. privileger n. [Hope]
 • (n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ [Nontri]
 • (vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่ [Nontri]
 • /P R IH1 V IH0 L IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /pr'ɪvəlɪʤ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top