ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

So ( S OW1), unless ( AH0 N L EH1 S) he's ( HH IY1 Z) moonlighting ( M UW1 N L AY2 T IH0 NG) as ( AE1 Z) a ( AH0) samaritan ( S AH0 M EH1 R IH0 T AH0 N),

 


 
So
  • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
  • มาก: เต็มที่ [Lex2]
  • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
  • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
  • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
  • เช่นนั้น [LongdoDE]
  • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
  • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
  • /S OW1/ [CMU]
  • (n) /sɒu/ [OALD]
unless
  • ถ้าไม่: เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น [Lex2]
  • นอกจาก: เว้นแต, จนกว่า, ยกเว้น [Lex2]
  • (อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น [Hope]
  • (con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น [Nontri]
  • /AH0 N L EH1 S/ [CMU]
  • (cc) /'ənl'ɛs/ [OALD]
he's
  • คำย่อของ he is หรือ he has[Lex2]
  • /HH IY1 Z/ [CMU]
  • (v) /hiːz/ [OALD]
moonlighting
  • /M UW1 N L AY2 T IH0 NG/ [CMU]
    [moonlight]
  • เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์: เกิดขึ้นในเวลากลางคืน [Lex2]
  • แสงจันทร์[Lex2]
  • ทำงานแห่งที่สอง (คำไม่เป็นทางการ): ทำงานเพิ่มจากงานหลัก, ทำงานพิเศษ [Lex2]
  • (มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน. ###SW. moonlighter n. [Hope]
  • (n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน [Nontri]
  • /M UW1 N L AY2 T/ [CMU]
  • (n) /m'uːnlaɪt/ [OALD]
as
  • ขณะที่[Lex2]
  • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
  • ทั้งๆ ที่[Lex2]
  • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
  • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
  • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
  • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
  • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
  • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
  • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
  • /AE1 Z/ [CMU]
  • /EH1 Z/ [CMU]
  • (cc) /æz/ [OALD]
a
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
  • ของ[Lex2]
  • บน[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
  • ออก[Lex2]
  • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
  • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
  • /AH0/ [CMU]
  • /EY1/ [CMU]
  • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
  • (dt) /ə/ [OALD]
samaritan
  • ภาษาหรือชาวเมืองซาแมเรีย[Lex2]
  • ผู้มีจิตใจเมตตากรุณา[Lex2]
  • เกี่ยวกับชาวเมืองซาแมเรีย: เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเมืองซาแมเรีย [Lex2]
  • /S AH0 M EH1 R IH0 T AH0 N/ [CMU]
  • (n) /s'əm'ærɪtən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top