ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

So ( S OW1), uh ( AH1), where ( W EH1 R) do ( D UW1) you ( Y UW1) think ( TH IH1 NG K) she's ( SH IY1 Z) hiding ( HH AY1 D IH0 NG) Regina ( R IH0 JH IY1 N AH0)... a ( AH0) sand ( S AE1 N D) castle ( K AE1 S AH0 L)?

 


  

 
So
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
uh
 • คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความลังเล[Lex2]
 • /AH1/ [CMU]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
think
 • คิด: ครุ่นคิด, คิดอ่าน [Lex2]
 • คิด[Lex2]
 • มีความคิดเห็น[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • นึกออก: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ [Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
 • คาดเดา: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • การคิด: การนึก [Lex2]
 • (ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด ###SW. thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น [Hope]
 • (vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง [Nontri]
 • /TH IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /th'ɪŋk/ [OALD]
she's
 • (ชีซฺ) abbr. she is,she has [Hope]
 • /SH IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /ʃiːz/ [OALD]
hiding
 • การซ่อน: การหลบซ่อน [Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว [Lex2]
 • การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ): การหวด [Lex2]
 • (ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน ###S. retreat,flogging [Hope]
 • /HH AY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /h'aɪdɪŋ/ [OALD]
  [hide]
 • ซ่อน: ซุกซ่อน, ปกปิด [Lex2]
 • หนังสัตว์: หนัง [Lex2]
 • (ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด [Hope]
 • (n) หนังสัตว์,หนัง [Nontri]
 • (vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง [Nontri]
 • /HH AY1 D/ [CMU]
 • (v) /h'aɪd/ [OALD]
Regina
 • ราชินี[Lex2]
 • (รีไจ'นะ) n. ราชินี,ตำแหน่งราชินี ###SW. reginal adj. ###S. queen [Hope]
 • /R IH0 JH IY1 N AH0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪʤ'aɪnə/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
sand
 • ทราย[Lex2]
 • หาดทราย[Lex2]
 • ขัดด้วยกระดาษทราย[Lex2]
 • ถมด้วยทราย: ฝังในทราย [Lex2]
 • (แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย ###SW. sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย [Hope]
 • (n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย [Nontri]
 • (vt) ฝังทราย,โปรยทราย,ขัดด้วยทราย [Nontri]
 • /S AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /s'ænd/ [OALD]
castle
 • คฤหาสน์[Lex2]
 • เดินหมาก: เดินตัวหมากรุก [Lex2]
 • ตัวเรือในเกมหมากรุก[Lex2]
 • ปราสาท: พระราชวัง [Lex2]
 • ป้อมปราการ[Lex2]
 • (คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน ###S. palace [Hope]
 • (n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ [Nontri]
 • /K AE1 S AH0 L/ [CMU]
 • (v) /k'aːsl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top