ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Proceeding from ( P R AH0 S IY1 D IH0 NG F R AH1 M) warmup ( W AO1 R M AH2 P) exercises ( EH1 K S ER0 S AY2 Z AH0 Z) to ( T UW1) leg ( L EH1 G) kick ( K IH1 K) practice ( P R AE1 K T AH0 S) without ( W IH0 TH AW1 T) hitch ( HH IH1 CH), the ( DH AH0) lesson ( L EH1 S AH0 N) went ( W EH1 N T) completely ( K AH0 M P L IY1 T L IY0) smoothly ( S M UW1 DH L IY0).

 


 
Proceeding from
  [proceed from]
 • เดินทางจาก[Lex2]
 • ดำเนินต่อไปยัง[Lex2]
 • เพิ่มจาก: เริ่มจาก [Lex2]
warmup
 • /W AO1 R M AH2 P/ [CMU]
exercises
 • /EH1 K S ER0 S AY2 Z AH0 Z/ [CMU]
 • /EH1 K S ER0 S AY2 Z IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɛksəsaɪzɪz/ [OALD]
  [exercise]
 • การใช้: การดำเนินการ [Lex2]
 • การออกกำลังกาย: การบริหารร่างกาย, การออกกำลัง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฏิบัติ, ใช้ [Lex2]
 • ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ): ทำให้กังวล [Lex2]
 • บริหารกาย: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง [Lex2]
 • แบบฝึกหัด[Lex2]
 • (เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง. ###SW. exercisable adj. exerciser n. [Hope]
 • (n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน [Nontri]
 • (vi,vt) ใช้,ฝึกหัด,ฝึกฝน,ฝึก,ปฏิบัติ,ออกกำลังกาย [Nontri]
 • /EH1 K S ER0 S AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɛksəsaɪz/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
leg
 • ขา[Lex2]
 • ขากางเกง[Lex2]
 • ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ[Lex2]
 • เดินหรือวิ่งหนี[Lex2]
 • ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • สาขา: กิ่งก้าน, แขนง [Lex2]
 • (เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน) ###SW. leggy adj. [Hope]
 • (n) ขา [Nontri]
 • /L EH1 G/ [CMU]
 • (n) /l'ɛg/ [OALD]
kick
 • การเตะ[Lex2]
 • ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)[Lex2]
 • เตะ[Lex2]
 • (คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล [Hope]
 • (n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก [Nontri]
 • (vt) เตะ,ถีบ,เป่า,คัดค้าน,ขัดขืน,เด้ง,ตีกลับ [Nontri]
 • /K IH1 K/ [CMU]
 • (v) /k'ɪk/ [OALD]
practice
 • ฝึกซ้อม: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร [Lex2]
 • ทำตามหลักทางศาสนา[Lex2]
 • การฝึกซ้อม: การฝึกฝน, การฝึกหัด [Lex2]
 • การกระทำตามหลักศาสนา[Lex2]
 • วิธีปฏิบัติ: ภารกิจ [Lex2]
 • กิจวัตร: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย [Lex2]
 • (แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด. ###SW. practicer n. ###S. operation, [Hope]
 • (n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย [Nontri]
 • /P R AE1 K T AH0 S/ [CMU]
 • /P R AE1 K T IH0 S/ [CMU]
 • (n) /pr'æktɪs/ [OALD]
without
 • โดยปราศจาก: โดยไม่มี [Lex2]
 • ภายนอก: ข้างนอก [Lex2]
 • ยกเว้น (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (วิธ'เอาทฺ) prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไม่มี,พ้น,นอก,ภายนอก,ข้างนอก,ส่วนที่อยู่ภายนอก conj. นอกจาก ###S. not with [Hope]
 • (adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี [Nontri]
 • /W IH0 TH AW1 T/ [CMU]
 • /W IH0 DH AW1 T/ [CMU]
 • (a) /w'ɪð'aut/ [OALD]
hitch
 • เทียม (ม้า): เทียมเกวียน [Lex2]
 • ผูก (ไว้ชั่วคราว)[Lex2]
 • อุปสรรค[Lex2]
 • (ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น ###S. snag,obstacle,fasten [Hope]
 • (n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค [Nontri]
 • (vt) ลาก,ผูก,พ่วง,เทียม,เลื่อน [Nontri]
 • /HH IH1 CH/ [CMU]
 • (v) /h'ɪtʃ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
lesson
 • การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น[Lex2]
 • ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์: ส่วนหรือบทในคัมภีร์ [Lex2]
 • ตัวอย่าง: ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง [Lex2]
 • บทเรียน: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน [Lex2]
 • ว่ากล่าว: ตักเตือน, ตำหนิ [Lex2]
 • สั่งสอน: สอน, ให้บทเรียน [Lex2]
 • สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์: บทเรียนในชีวิต [Lex2]
 • (เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่ [Hope]
 • (n) บทเรียน,เครื่องเตือนสติ,ชั่วโมงเรียน [Nontri]
 • /L EH1 S AH0 N/ [CMU]
 • (n) /l'ɛsn/ [OALD]
went
 • กริยาช่องที่ 2 ของ go[Lex2]
 • (เวนทฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ go,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wend [Hope]
 • (vi) pt ของ go [Nontri]
 • /W EH1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛnt/ [OALD]
  [go]
 • ไป: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง [Lex2]
 • ผ่านไป (เวลา): ล่วงเลยไป [Lex2]
 • บรรลุ[Lex2]
 • เลิก: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น [Lex2]
 • หมด: ถูกใช้หมด, หมดอายุ [Lex2]
 • ลาออก[Lex2]
 • ส่งเสียง[Lex2]
 • หมากล้อม[Lex2]
 • (โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
 • (vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ [Nontri]
 • /G OW1/ [CMU]
 • (v) /g'ɒu/ [OALD]
completely
 • อย่างทั้งหมด[Lex2]
 • อย่างเสร็จสมบูรณ์[Lex2]
 • (adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน [Nontri]
 • /K AH0 M P L IY1 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /k'əmpl'iːtliː/ [OALD]
smoothly
 • /S M UW1 DH L IY0/ [CMU]
 • (a) /sm'uːðliː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top