ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Modestly ( M AA1 D AH0 S T L IY0) successful ( S AH0 K S EH1 S F AH0 L).

 


 
Modestly
  • โดยพอประมาณ: โดยปานกลาง [Lex2]
  • อย่างถ่อมตัว: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม [Lex2]
  • อย่างเรียบร้อย: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ [Lex2]
  • /M AA1 D AH0 S T L IY0/ [CMU]
  • (adv) /m'ɒdɪstliː/ [OALD]
successful
  • มีผลสำเร็จ: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ [Lex2]
  • (ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ. ###SW. successfully adv. successfulness n. ###S. perfect,prosperous,thriving [Hope]
  • (adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ [Nontri]
  • /S AH0 K S EH1 S F AH0 L/ [CMU]
  • (adj) /s'əks'ɛsfəl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top