ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) deplorable ( D IH0 P L AO1 R AH0 B AH0 L), contemptible ( K AH0 N T EH1 M P T AH0 B AH0 L),

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
deplorable
 • (ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ. ###SW. deplorableness n. ###S. lamentable ###A. fortunate [Hope]
 • (adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ [Nontri]
 • /D IH0 P L AO1 R AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /d'ɪpl'ɔːrəbl/ [OALD]
contemptible
 • น่าเหยียดหยาม: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น [Lex2]
 • (คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ. ###SW. contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous [Hope]
 • /K AH0 N T EH1 M P T AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ənt'ɛmptəbl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top