ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) warm ( W AO1 R M) enough ( IH0 N AH1 F) today ( T AH0 D EY1) to ( T UW1) bring out ( B R IH1 NG AW1 T) a ( AH0) slight ( S L AY1 T) sweat ( S W EH1 T).

 


 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
warm
 • อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
 • ที่ทำให้อุ่น: ที่ป้องกันความหนาวเย็น [Lex2]
 • ที่เป็นมิตร: ที่มีไมตรีจิต [Lex2]
 • ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง[Lex2]
 • ที่มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • ที่โกรธได้ง่าย: ที่อารมณ์เสียง่าย [Lex2]
 • (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)[Lex2]
 • ทำให้อุ่นขึ้น: ทำให้อบอุ่น [Lex2]
 • อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ทำให้มีความสุข[Lex2]
 • มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • มีความเป็นมิตร: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ [Lex2]
 • สถานที่ที่อบอุ่น[Lex2]
 • การทำให้อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ): ที่เกือบจะตอบถูก [Lex2]
 • อุ่น [LongdoDE]
 • (วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง) ###SW. warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
 • (adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /W AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːm/ [OALD]
enough
 • จำนวนที่พอเพียง: ความพอเพียง [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้ [Lex2]
 • พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ): หยุด! [Lex2]
 • (อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว! ###S. adequate [Hope]
 • (adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ [Nontri]
 • (adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ [Nontri]
 • /IH0 N AH1 F/ [CMU]
 • /IY0 N AH1 F/ [CMU]
 • (n) /'ɪn'ʌf/ [OALD]
today
 • วันนี้[Lex2]
 • ปัจจุบันนี้: ยุคนี้, สมัยนี้, ทุกวันนี้ [Lex2]
 • ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน: สมัยใหม่ [Lex2]
 • ในวันนี้[Lex2]
 • ในปัจจุบันนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ในยุคปัจจุบัน, ในสมัยนี้ [Lex2]
 • (ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ ###S. now,at present,pronto [Hope]
 • (adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ [Nontri]
 • (n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้ [Nontri]
 • /T AH0 D EY1/ [CMU]
 • /T UW0 D EY1/ [CMU]
 • (n) /t'əd'ɛɪ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
bring out
 • ดึงออกมา: ลากออกมา [Lex2]
 • เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร)[Lex2]
 • วางให้เห็น: นำมาให้เห็น [Lex2]
 • เผยให้เห็น: เผยออกมา, แสดงออกมา [Lex2]
 • ผลิต: สร้าง [Lex2]
 • กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ)[Lex2]
 • หยุดงานประท้วง[Lex2]
 • ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น[Lex2]
 • แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)[Lex2]
 • ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ): ล่วงรู้, แอบรู้ [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
slight
 • เล็กน้อยมาก: น้อยมาก, นิดเดียว [Lex2]
 • เอวบางร่างน้อย: แบบบาง, ไม่ค่อยแข็งแรง [Lex2]
 • มองข้าม: ไม่สนใจ, ไม่แยแส [Lex2]
 • (สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ. ###SW. slightly adv. slightness n. [Hope]
 • (adj) เบา,เล็กน้อย,อรชร,แบบบาง [Nontri]
 • (vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม [Nontri]
 • /S L AY1 T/ [CMU]
 • (v) /sl'aɪt/ [OALD]
sweat
 • เหงื่อ: เหงื่อไคล, การมีเหงื่อออก [Lex2]
 • หยาดน้ำ: หยาดน้ำที่จับตัวบนพื้นผิว [Lex2]
 • ความเหนื่อยยาก: การทำงานหนัก, งานที่หนัก [Lex2]
 • ความวิตกกังวล: ความกังวล, ความตึงเครียด [Lex2]
 • ทำให้เหงื่อออก: ซับเหงื่อ [Lex2]
 • จับตัวเป็นหยดน้ำ: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ [Lex2]
 • ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ): ตรากตรำ [Lex2]
 • (สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat [Hope]
 • (n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล [Nontri]
 • (vi) ขับเหงื่อ,เหงื่อออก,ทำงานหนัก,กังวลใจ [Nontri]
 • (vt) เช็ดเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ขับเหงื่อ [Nontri]
 • /S W EH1 T/ [CMU]
 • (v) /sw'ɛt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top