ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) might ( M AY1 T) feel ( F IY1 L) the ( DH AH0) same ( S EY1 M), if ( IH1 F) I ( AY1) come ( K AH1 M) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) seed ( S IY1 D) of ( AH1 V) a ( AH0) drunk ( D R AH1 NG K) gravedigger and ( AH0 N D) the ( DH AH0) rancid ( R AE1 N S IH0 D) womb ( W UW1 M) of ( AH1 V) a ( AH0) whore ( HH AO1 R).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
might
 • กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • อำนาจ[Lex2]
 • ความแข็งแรง: พลัง, กำลังกาย, แรง [Lex2]
 • (ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may- [Hope]
 • (n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ [Nontri]
 • (va) pt ของ may [Nontri]
 • /M AY1 T/ [CMU]
 • (v) /maɪt/ [OALD]
feel
 • รู้สึก: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • รู้สึกถึง: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • ความรู้สึก: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส [Lex2]
 • (ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง) ###S. sense,perceive,touch [Hope]
 • (vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ [Nontri]
 • /F IY1 L/ [CMU]
 • (v) /f'iːl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
same
 • เหมือนกัน: ไม่แตกต่างกัน [Lex2]
 • เหมือนเดิม: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน[Lex2]
 • (เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม) ###S. identical,like [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S EY1 M/ [CMU]
 • (j) /sɛɪm/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ʌm/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
seed
 • เมล็ด: เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์ [Lex2]
 • ต้นกำเนิด: เชื้อ, พันธุ์ [Lex2]
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว (ทางกีฬา): นักกีฬาเด่น [Lex2]
 • น้ำเชื้อ: น้ำอสุจิ [Lex2]
 • หว่านเมล็ด: เพาะเมล็ด, โปรยเมล็ด, ปลูกด้วยเมล็ด, เพาะพันธุ์ [Lex2]
 • หว่านเมล็ด: เมล็ดร่วงหล่น, กระจายเมล็ดพันธุ์ [Lex2]
 • เอาเมล็ดออก: คว้านเมล็ดออก, คายเมล็ดออก [Lex2]
 • จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา): จัดการแข่งขัน, จัดวิธีแข่งขัน, จัดอันดับผู้เข้าแข่งขัน [Lex2]
 • ที่เก็บไว้เป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร): ที่เก็บพันธุ์เอาไว้, เก็บเมล็ดไว้เป็นพันธุ์ [Lex2]
 • (ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั [Hope]
 • (n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน [Nontri]
 • (vt) เอาเมล็ดออก,หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต [Nontri]
 • /S IY1 D/ [CMU]
 • (v) /s'iːd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
drunk
 • คนเมา: ขี้เมา, คนขี้เมา [Lex2]
 • เมา: มึนเมา [Lex2]
 • (ดรังคฺ) adj. เมา,เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink ###S. inebriated [Hope]
 • (adj) เมา,เมาเหล้า [Nontri]
 • (vt) pp ของ drink [Nontri]
 • /D R AH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /dr'ʌŋk/ [OALD]
  [drink]
 • เครื่องดื่ม: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม [Lex2]
 • ดื่ม[Lex2]
 • (ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า [Hope]
 • (n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร [Nontri]
 • (vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน [Nontri]
 • /D R IH1 NG K/ [CMU]
 • (v) /dr'ɪŋk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
rancid
 • (กลิ่นหรือรส) บูด: เหม็นเน่า, เหม็นหืน [Lex2]
 • (แรน'ซิด) adj. เหม็นหืน,เหม็นตุ ๆ ,เหม็นเน่า ###SW. rancidness n. ###S. sour,spoiled,fetid [Hope]
 • (adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ [Nontri]
 • /R AE1 N S IH0 D/ [CMU]
 • (j) /r'ænsɪd/ [OALD]
womb
 • มดลูก: ครรภ์ [Lex2]
 • แหล่งกำเนิด[Lex2]
 • ที่คุ้มกัน: ที่กำบัง, ที่หลบภัย [Lex2]
 • (วูมบฺ) n. มดลูก,ครรภ์,แหล่งกำเนิด,ส่วนภายใน,อุทร ###SW. wombed adj [Hope]
 • (n) ครรภ์,มดลูก,อุทร [Nontri]
 • /W UW1 M/ [CMU]
 • (n) /w'uːm/ [OALD]
whore
 • หญิงโสเภณี (คำหยาบ)[Lex2]
 • เป็นหญิงโสเภณี (คำหยาบ)[Lex2]
 • โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented.\n [LongdoEN]
 • (ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน ###S. harlot [Hope]
 • (n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา [Nontri]
 • /HH AO1 R/ [CMU]
 • (n) /h'ɔːr/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top