ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) vouch for ( V AW1 CH F AO1 R) his ( HH IH1 Z) sincerity ( S IH0 N S EH1 R AH0 T IY0).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
vouch for
 • ยืนยัน: รับรอง, ค้ำประกัน [Lex2]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
sincerity
 • ความจริงใจ[Lex2]
 • ความแท้จริง: ความไม่ปลอม [Lex2]
 • ความบริสุทธิ์: ความไม่มีสิ่งเจือปน [Lex2]
 • (ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน. ###S. honesty ###A. hypocrisy [Hope]
 • (n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์ [Nontri]
 • /S IH0 N S EH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪns'ɛrɪtiː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top