ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Hungarians ( HH AH0 NG G EH1 R IY0 AH0 N Z). Oh ( OW1), ja ( Y AA1), Hungarians ( HH AH0 NG G EH1 R IY0 AH0 N Z).

 


 
Hungarians
  [hungarian]
 • ชาวฮังการี: คนฮังการี [Lex2]
 • /HH AH0 NG G EH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /hˌʌŋg'ɛəʳrɪəʳn/ [OALD]
 • /HH AH0 NG G EH1 R IY0 AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /hˌʌŋg'ɛəʳrɪəʳnz/ [OALD]
Oh
 • คำอุทานแสดงความตกใจ[Lex2]
 • (โอ) interj.,n.,interj. คำอุทาน vi. อุทานด้วยคำ"oh" [Hope]
 • (int) โอ,โอ๊ะ [Nontri]
 • /OW1/ [CMU]
 • (uh) /'ɒu/ [OALD]
ja
 • ใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกฎหมายใช่ไหม - ใช่ [LongdoDE]
 • อืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ [LongdoDE]
 • เป็นคำที่เติมลงในประโยคบ่งความประหลาดใจ เช่น Du bist ja ganz groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. เธอสูงใหญ่จริงเชียว ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วสินี่ [LongdoDE]
 • ใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - \n\nใช่ค่ะ [LongdoDE]
 • /Y AA1/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top