ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Hugo ( HH Y UW1 G OW0) อย่างที่เรารู้จัก เป็นพวกทำหนังแนวเสือป่า ถูกไหม? หุ้นส่วนทางธุรกิจของผม

 


  อย่างที่เรารู้จักเป็นพวกทำหนังแนวเสือป่าถูกไหมหุ้นส่วนทางธุรกิจของผม
Hugo
  • /HH Y UW1 G OW0/ [CMU]
  • /Y UW1 G OW0/ [CMU]
  • () /hj'uːgɒ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top