ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Fully ( F UH1 L IY0) furnished ( F ER1 N IH0 SH T), lavishly ( L AE1 V IH0 SH L IY0) equipped ( IH0 K W IH1 P T).

 


 
Fully
 • อย่างเต็มที่: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน [Lex2]
 • (adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ [Nontri]
 • /F UH1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /f'uliː/ [OALD]
furnished
 • ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม: ซึ่งตกแต่งแล้ว [Lex2]
 • /F ER1 N IH0 SH T/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʳnɪʃt/ [OALD]
  [furnish]
 • ตกแต่ง: ประดับด้วย [Lex2]
 • จัดหาให้ (คำทางการ)[Lex2]
 • (เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้. ###SW. furnisher n. ###S. present [Hope]
 • (vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้ [Nontri]
 • /F ER1 N IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʳnɪʃ/ [OALD]
lavishly
 • อย่างฟุ่มเฟือย: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย [Lex2]
 • /L AE1 V IH0 SH L IY0/ [CMU]
 • (a) /l'ævɪʃliː/ [OALD]
equipped
 • ครบครัน: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม [Lex2]
 • /IH0 K W IH1 P T/ [CMU]
 • (v) /'ɪkw'ɪpt/ [OALD]
  [equip]
 • จัดหามาให้: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้ [Lex2]
 • (อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ. ###SW. equipper n. ดูequip [Hope]
 • (vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง [Nontri]
 • /IH0 K W IH1 P/ [CMU]
 • (v) /'ɪkw'ɪp/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top