ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Drinkable ( D R IH1 N K AH0 B AH0 L) Water ( W AO1 T ER0) by ( B AY1) two ( T UW1) lengths ( L EH1 NG K TH S) over ( OW1 V ER0) Vegetable ( V EH1 JH T AH0 B AH0 L) Soup ( S UW1 P) and ( AH0 N D) five ( F AY1 V) over ( OW1 V ER0) Blue ( B L UW1) Foudation

 


 
Drinkable
 • เครื่องดื่ม[Lex2]
 • ซึ่งดื่มได้: ซึ่งทำให้สดชื่น [Lex2]
 • (ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้ [Hope]
 • /D R IH1 N K AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /dr'ɪŋkəbl/ [OALD]
Water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːtər/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
lengths
 • /L EH1 NG K TH S/ [CMU]
 • /L EH1 NG TH S/ [CMU]
 • (n) /l'ɛŋths/ [OALD]
  [length]
 • ความยาว: ส่วนยาว [Lex2]
 • ระยะทาง[Lex2]
 • ระยะเวลา: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • (เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) . ###S. extent,term,segment [Hope]
 • (n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา [Nontri]
 • /L EH1 NG K TH/ [CMU]
 • /L EH1 NG TH/ [CMU]
 • (n) /l'ɛŋth/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
Vegetable
 • ผัก: พืชผัก [Lex2]
 • (เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช. ###SW. vegetably adv. [Hope]
 • (n) ผัก [Nontri]
 • /V EH1 JH T AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (n) /v'ɛʤɪtəbl/ [OALD]
Soup
 • น้ำแกง: ซุป [Lex2]
 • (ซูพ) n. ซุป,น้ำแกง,สิ่งที่เหมือนน้ำแกง,หมอกหนา,กำลังเสริม (โดยเฉพาะกำลังม้า) [Hope]
 • (n) น้ำแกง,แกงจืด,ซุป [Nontri]
 • /S UW1 P/ [CMU]
 • (v) /s'uːp/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
five
 • ห้า: จำนวนห้า, เลขห้า [Lex2]
 • เกี่ยวกับจำนวนห้า[Lex2]
 • กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน[Lex2]
 • (ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) . [Hope]
 • (adj) ห้า [Nontri]
 • (n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า [Nontri]
 • /F AY1 V/ [CMU]
 • (n) /f'aɪv/ [OALD]
Blue
 • สีฟ้า: สีน้ำเงิน [Lex2]
 • เศร้าใจ: เสียใจ [Lex2]
 • กลายเป็นสีน้ำเงิน: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน [Lex2]
 • หยาบโลน: ลามก [Lex2]
 • เคร่งครัด: เคร่ง [Lex2]
 • (บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน ###SW. bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด [Hope]
 • (adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า [Nontri]
 • /B L UW1/ [CMU]
 • (v) /bl'uː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top