ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Designate ( D EH1 Z AH0 G N EY2 T) your ( Y AO1 R) enemy ( EH1 N AH0 M IY0)... and ( AH0 N D) any ( EH1 N IY0) round ( R AW1 N D) you ( Y UW1) fire ( F AY1 ER0) will ( W IH1 L) explode ( IH0 K S P L OW1 D) around ( ER0 AW1 N D) a ( AH0) 5 meter ( M IY1 T ER0) kill ( K IH1 L) radius ( R EY1 D IY0 AH0 S).

 


 
Designate
 • กำหนด (มักใช้รูป passive voice): อธิบาย, ระบุ, เลือก [Lex2]
 • ให้ชื่อ: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น [Lex2]
 • (เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น ###SW. designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate ###S. name,select [Hope]
 • (vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด [Nontri]
 • /D EH1 Z AH0 G N EY2 T/ [CMU]
 • /D EH1 Z IH0 G N EY2 T/ [CMU]
 • (vt,adj) /d'ɛzɪgnɛɪt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (adj) /j'ɔːr/ [OALD]
enemy
 • ศัตรู: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นภัย: สิ่งที่เป็นอันตราย [Lex2]
 • |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์ [LongdoEN]
 • (เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) . ###S. rival [Hope]
 • (n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์ [Nontri]
 • /EH1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛnəmiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /'ɛniː/ [OALD]
round
 • รอบๆ[Lex2]
 • กลมๆ: เป็นรูปทรงกลม [Lex2]
 • ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม[Lex2]
 • รูปทรงกลม: สิ่งที่เป็นวงกลม [Lex2]
 • รอบการแข่งขัน[Lex2]
 • ยก (มวย): รอบ [Lex2]
 • รอบ (กอล์ฟ)[Lex2]
 • นัด(กระสุน): ชุดยิง [Lex2]
 • การลาดตระเวณ[Lex2]
 • ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น[Lex2]
 • ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ[Lex2]
 • การหมุนไปรอบๆ[Lex2]
 • เคลื่อนเป็นวงกลม: เคลื่อนไปรอบๆ [Lex2]
 • ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ[Lex2]
 • กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ[Lex2]
 • ห่อริมฝีปากออกเสียง[Lex2]
 • (เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง [Hope]
 • (adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง [Nontri]
 • (adv) หมุนเวียน,โดยรอบ,โดยทั่ว,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) ยก,รอบ,พัก,การหมุนรอบ,วงกลม,การตรวจ [Nontri]
 • (vt) ขัดเกลา,ทำให้กลม,โอบล้อม,ทำให้เป็นวงแหวน [Nontri]
 • /R AW1 N D/ [CMU]
 • (v,n,adj,adv,prep) /raund/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (pron) /juː/ [OALD]
fire
 • เพลิง: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี [Lex2]
 • จุดไฟ: ก่อไฟ [Lex2]
 • เติมเชื้อเพลิง[Lex2]
 • ติด (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • ยิง: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) [Lex2]
 • การยิงปืนพร้อมๆกัน: การรัวปืน [Lex2]
 • ไล่ออก: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้นอารมณ์ [Lex2]
 • ความกระตือรือร้น: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน [Lex2]
 • (ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั [Hope]
 • (n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง [Nontri]
 • (vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก [Nontri]
 • /F AY1 ER0/ [CMU]
 • /F AY1 R/ [CMU]
 • (v,n) /f'aɪər/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (proper noun) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v,v,n) /wɪl/ [OALD]
explode
 • เกิดขึ้นในทันทีทันใด[Lex2]
 • ทำให้ระเบิด[Lex2]
 • พิสูจน์ว่าผิด[Lex2]
 • เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด[Lex2]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ระเบิดอารมณ์[Lex2]
 • (เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด. ###SW. exploder n. [Hope]
 • (vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก [Nontri]
 • /IH0 K S P L OW1 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪkspl'ɒud/ [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (adv,prep) /'ər'aund/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
meter
 • หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร: เมตร [Lex2]
 • จังหวะในเพลง: ท่วงทำนอง [Lex2]
 • วัดมาตร: วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์ [Lex2]
 • อุปกรณ์[Lex2]
 • |der, pl. Meter| เมตร [LongdoDE]
 • (มี'เทอะ) n. =metre (ดู) ,เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ ###S. cadence,measure,rhythm [Hope]
 • /M IY1 T ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /m'iːtər/ [OALD]
kill
 • การเข่นฆ่า: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
 • ฆ่า: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
 • ทำให้ตาย: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต [Lex2]
 • (คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง) ###S. slay [Hope]
 • (vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย [Nontri]
 • /K IH1 L/ [CMU]
 • (v,n (count)) /k'ɪl/ [OALD]
radius
 • รัศมี: ความยาวจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงของวงกลม [Lex2]
 • กระดูกแขนท่อนระหว่างข้อมือกับข้อศอก[Lex2]
 • (เร'เดียส) n. รัศมี,เส้นรัศมี,ความยาวของรัศมี,ส่วนที่รัศมี,อิทธิพล,ขอบเขต,กระดูกแขนท่อนนอก,เส้นเลือดดำตามยาวที่สำคัญในส่วนหน้าของปีกแมลง pl. radii,radiuses [Hope]
 • (n) รังสี,รัศมี,ขอบเขต [Nontri]
 • /R EY1 D IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (n (count)) /r'ɛɪdɪəʳs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top