ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Byline ( B AY1 L AY2 N), Ted ( T EH1 D) York ( Y AO1 R K) - dateline ( D EY1 T L AY2 N) on the spot ( AA1 N DH AH0 S P AA1 T).

 


 
Byline
 • บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน[Lex2]
 • /B AY1 L AY2 N/ [CMU]
Ted
 • แผ่ให้แห้ง[Lex2]
 • /T EH1 D/ [CMU]
 • (n) /t'ɛd/ [OALD]
York
 • (ยอร์ค) n. สมาชิกราชวงศ์ยอร์คที่ปกครองอังกฤษ (ค.ศ.1461-1485) -Yorkist n. [Hope]
 • /Y AO1 R K/ [CMU]
 • (n) /j'ɔːk/ [OALD]
dateline
 • ส่วนหัวของจดหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่บอกวันและสถานที่ที่เขียน[Lex2]
 • /D EY1 T L AY2 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪtlaɪn/ [OALD]
on the spot
 • ทันทีทันใด[Lex2]
 • ณ ที่นั้น[Lex2]
 • ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก[Lex2]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top