ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Bring along ( B R IH1 NG AH0 L AO1 NG) your ( Y AO1 R) chopper ( CH AA1 P ER0) to ( T UW1) the ( DH AH0) seaside ( S IY1 S AY2 D)...

 


 
Bring along
 • เอาไปด้วย: นำไปด้วย [Lex2]
 • ทำให้ก้าวหน้า: ทำให้เจริญก้าวหน้า [Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (adj) /j'ɔːr/ [OALD]
chopper
 • เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • อวัยวะเพศชาย[Lex2]
 • (ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์ [Hope]
 • (n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน [Nontri]
 • /CH AA1 P ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /tʃ'ɒpər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
seaside
 • ชายทะเล: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล [Lex2]
 • ตั้งอยู่ชายทะเล: ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง [Lex2]
 • n. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล ###S. seacoast [Hope]
 • (n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด [Nontri]
 • /S IY1 S AY2 D/ [CMU]
 • (n (count)) /s'iːsaɪd/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top