ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

As ( AE1 Z) an ( AE1 N) Englishman ( IH1 NG G L IH0 SH M AH0 N), he ( HH IY1) is ( IH1 Z) particularly ( P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0) sensitive ( S EH1 N S AH0 T IH0 V) to ( T UW1) the ( DH AH0) differences ( D IH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z) between ( B IH0 T W IY1 N) English ( IH1 NG G L IH0 SH) and ( AH0 N D) American ( AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N) usage ( Y UW1 S AH0 JH).

 


 
As
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
Englishman
 • ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ: ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ [Lex2]
 • /IH1 NG G L IH0 SH M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪŋglɪʃmən/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
particularly
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: โดยเจาะจง [Lex2]
 • (adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง [Nontri]
 • /P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • /P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /p'ət'ɪkjuləliː/ [OALD]
sensitive
 • ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น: ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย [Lex2]
 • เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส[Lex2]
 • (เซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย,รู้สึกไว,ประสาทไว,รับอิทธิ-พลภายนอกได้ง่าย,ไวต่อแสง,มีเล่ห์นัยยิ่ง,เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส. ###SW. sensitiveness n. ###S. susceptible,predisposed,receptive,respons [Hope]
 • (adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย [Nontri]
 • /S EH1 N S AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • /S EH1 N S IH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /s'ɛnsətɪv/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
differences
 • /D IH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z/ [CMU]
 • /D IH1 F R AH0 N S AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɪfrənsɪz/ [OALD]
  [difference]
 • ข้อโต้แย้ง: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง [Lex2]
 • ความแตกต่าง: ข้อแตกต่าง, ความต่าง [Lex2]
 • ทำให้แตกต่าง: แยกความแตกต่าง [Lex2]
 • (ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง ###S. distinction [Hope]
 • (n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /D IH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • /D IH1 F R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /d'ɪfrəns/ [OALD]
between
 • อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง: อยู่ในระหว่าง [Lex2]
 • สิ่งที่รวมกัน[Lex2]
 • เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง[Lex2]
 • ในระหว่างนั้น: ระหว่าง [Lex2]
 • (บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน ###SW. betweenness n. ###S. amidst,mid,betwixt -Conf. between each [Hope]
 • (adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง [Nontri]
 • (pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง [Nontri]
 • /B IH0 T W IY1 N/ [CMU]
 • /B IY0 T W IY1 N/ [CMU]
 • (a) /b'ɪtw'iːn/ [OALD]
English
 • เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ [Lex2]
 • ชาวอังกฤษ: คนอังกฤษ [Lex2]
 • ภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ\n [LongdoEN]
 • (อิง'ลิช) adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ [Nontri]
 • (n) ชาวอังกฤษ,คนอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Nontri]
 • /IH1 NG G L IH0 SH/ [CMU]
 • /IH1 NG L IH0 SH/ [CMU]
 • (n) /'ɪŋglɪʃ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
American
 • เกี่ยวกับอเมริกา: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา [Lex2]
 • คนอเมริกา: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน [Lex2]
 • (อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา [Nontri]
 • (n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ [Nontri]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • /AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əm'ɛrɪkən/ [OALD]
usage
 • การใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • (ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม [Hope]
 • (n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์ [Nontri]
 • /Y UW1 S AH0 JH/ [CMU]
 • /Y UW1 S IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /j'uːsɪʤ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top