ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) to ( T UW1) add ( AE1 D) insult ( IH2 N S AH1 L T) to ( T UW1) serious ( S IH1 R IY0 AH0 S) injury ( IH1 N JH ER0 IY0), I've ( AY1 V) totally ( T OW1 T AH0 L IY0) given up ( G IH1 V AH0 N AH1 P) smoking ( S M OW1 K IH0 NG), my ( M AY1) favorite ( F EY1 V ER0 IH0 T) thing ( TH IH1 NG).

 


 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
add
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
insult
 • การดูถูก: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน [Lex2]
 • พูดแดกดัน: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย [Lex2]
 • วาจาหยาบคาย: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย [Lex2]
 • (อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล. ###SW. insulter n. insultingly adv. ###S. abuse [Hope]
 • (n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท [Nontri]
 • (vt) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท [Nontri]
 • /IH2 N S AH1 L T/ [CMU]
 • /IH1 N S AH2 L T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnsʌlt/ [OALD]
 • (v) /'ɪns'ʌlt/ [OALD]
serious
 • เคร่งขรึม: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส [Lex2]
 • สาหัส: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง [Lex2]
 • (เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง ###SW. seriousness n. ###S. grave,solemn,earnest,important,severe [Hope]
 • (adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง [Nontri]
 • /S IH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /s'ɪəʳrɪəʳs/ [OALD]
injury
 • การทำให้เสียหาย (กฎหมาย)[Lex2]
 • อันตราย: ความเสียหาย [Lex2]
 • อาการบาดเจ็บ: แผล [Lex2]
 • (อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว ###S. harm,hurt [Hope]
 • (n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว [Nontri]
 • /IH1 N JH ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪnʤəriː/ [OALD]
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
totally
 • โดยสิ้นเชิง: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์ [Lex2]
 • (โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง ###S. entirely,completely [Hope]
 • /T OW1 T AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /t'ɒutəliː/ [OALD]
given up
  [give up]
 • ยกเลิก: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง [Lex2]
 • ยอมยกให้: ยินยอมให้ [Lex2]
 • ไม่คอย[Lex2]
 • ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ)[Lex2]
 • ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)[Lex2]
 • ตาย (คำเก่า)[Lex2]
 • เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง)[Lex2]
smoking
 • (สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ [Hope]
 • /S M OW1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sm'ɒukɪŋ/ [OALD]
  [smoke]
 • ควัน: ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน [Lex2]
 • สูบบุหรี่: ดูดควัน, สูดควัน [Lex2]
 • (สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่ [Hope]
 • (n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่ [Nontri]
 • (vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /S M OW1 K/ [CMU]
 • (v) /sm'ɒuk/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
favorite
 • คนโปรด: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน [Lex2]
 • ความนิยมชมชอบ[Lex2]
 • ตัวเก็ง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่โปรดปราน: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ [Lex2]
 • (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน [Hope]
 • /F EY1 V ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /F EY1 V R AH0 T/ [CMU]
thing
 • สิ่งของ: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดขึ้น: เหตุการณ์ [Lex2]
 • ความคิดหรือคำพูด[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดประสงค์สำคัญ [Lex2]
 • งานที่ต้องทำ: หน้าที่, ธุระ, ภาระ [Lex2]
 • การกระทำ[Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต: คนหรือสัตว์ [Lex2]
 • เสื้อผ้าอาภรณ์[Lex2]
 • กิจกรรมที่ชอบ[Lex2]
 • ความชอบหรือเกลียดอย่างมาก[Lex2]
 • สิ่งที่ปรารถนาจะได้มา[Lex2]
 • (ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้ ###S. object,entity [Hope]
 • (n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ [Nontri]
 • /TH IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /th'ɪŋ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top