ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- Fame ( F EY1 M)?

 


 
Fame
  • ชื่อเสียง: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ [Lex2]
  • (เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ. [Hope]
  • (n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี [Nontri]
  • /F EY1 M/ [CMU]
  • (n (uncount)) /f'ɛɪm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top