ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ในประเทศที่ฉันเดินทางนี้ ที่ทิเบต ผู้คนเชื่อว่า ถ้าเราเดิน แสวงบุญไกลๆ เราจะลดกรรมที่ก่อเอาไว้ได้

 


  ในประเทศที่ฉันเดินทางนี้ที่ทิเบตผู้คนเชื่อว่าถ้าเราเดินแสวงบุญไกลๆเราจะลดกรรมที่ก่อเอาไว้ได้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top