ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า

 


  โบสถ์ชนชั้นสูงและขุนนางท้องถิ่นเป็นผู้บริหารการใช้ที่ดินในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top