ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง

 


  และถ้าถ้าคุณบอกด้วยว่าเป็นความเห็นของพระเจ้าว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top