ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

และจากการที่เธอสอบตกทุกวิชา เธอจึงจำเป็นต้องมีตำแหน่งประธานนักเรียน บนใบรับรองการศึกษาเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

 


  และจากการที่เธอสอบตกทุกวิชาเธอจึงจำเป็นต้องมีตำแหน่งประธานนักเรียนบนใบรับรองการศึกษาเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top