ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง

 


  แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top