ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่ละขั้นของประสบการณ์ คือข้อยกเว้นของกฎอย่างแท้จริง เพราะเงื่อนไขของที่นั่น ที่ทำให้การขับเคลื่อนทางการค้า กับ ทางตะวันออกกลางประสบความสำเร็จ

 


  แต่ละขั้นของประสบการณ์คือข้อยกเว้นของกฎอย่างแท้จริงเพราะเงื่อนไขของที่นั่นที่ทำให้การขับเคลื่อนทางการค้ากับทางตะวันออกกลางประสบความสำเร็จ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top