ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม?

 


  

  เอาล่ะลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้ายที่ท่านอยู่ในทำเนียบท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคยขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top